Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

9 vzory dokumentu

Více

Smlouvy

12 vzory dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost, výzva pro uchazeče

6 vzory dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

10 vzory dokumentu

Více
Vzor
Volební řád

Stanovuje pravidla pro volbu volených funkcí, orgánů obce, výborů

Více
Vzor
OZV - vodné a stočné

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - používání zábavní pyrotechniky

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - pořádání akcí

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - konzumace alkoholu

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - školské obvody základních škol

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - školské obvody mateřských škol

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

povinně zveřejňovaná výzva dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Více