Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Svaz měst a obcí České republiky pro Vás zřídil tuto jedinečnou právní Poradnu pro obce. Každá členská obec může služeb poradny využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce.

Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za 200 Kč měsíčně zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce. Ten zahrnuje neomezené vyhledávání v odpovědích, neomezené zadávání individuálních písemných dotazů a možnost zodpovězení dalších 5 telefonických dotazů.

Ano, opravdu jste se nepřehlédli. Jde o neomezené vyhledávání i o neomezené kladení písemných dotazů pro až 11 Vámi určených osob z Vaší obce.

Město Kyjov zřídilo přístup vedle starosty a místostarostů rovněž tajemníkovi, vedoucím jednotlivých odborů a předsedům jednotlivých výborů zastupitelstva. Protože nechceme být ve využívání Poradny pro obce omezovaní, zaplatilo si město Kyjov neomezený přístup do poradny na celý rok za 1 980 Kč bez DPH. Jelikož z vlastní zkušenosti vím, že Poradna pro obce nám ušetří mnoho finančních prostředků a času, stejný postup doporučuji rovněž Vám.

Vážené kolegyně a kolegové, přeji Vám krásný den.

S úctou

František Lukl

starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí České republiky

(kliknutím kamkoliv na tento rámeček jej zavřete)

Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Design
Logo Poradny pro obce

Počet dotazů v databázi
2410