Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Svaz měst a obcí České republiky pro Vás zřídil tuto jedinečnou právní Poradnu pro obce. Každá členská obec může služeb poradny využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce.

Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za 200 Kč měsíčně zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce. Ten zahrnuje neomezené vyhledávání v odpovědích, neomezené zadávání individuálních písemných dotazů a možnost zodpovězení dalších 5 telefonických dotazů.

Ano, opravdu jste se nepřehlédli. Jde o neomezené vyhledávání i o neomezené kladení písemných dotazů pro až 11 Vámi určených osob z Vaší obce.

Město Kyjov zřídilo přístup vedle starosty a místostarostů rovněž tajemníkovi, vedoucím jednotlivých odborů a předsedům jednotlivých výborů zastupitelstva. Protože nechceme být ve využívání Poradny pro obce omezovaní, zaplatilo si město Kyjov neomezený přístup do poradny na celý rok za 1 980 Kč bez DPH. Jelikož z vlastní zkušenosti vím, že Poradna pro obce nám ušetří mnoho finančních prostředků a času, stejný postup doporučuji rovněž Vám.

Pro ty obce, které si nechtějí rovnou zřizovat neomezený přístup do poradny, nabízíme pro období do konce června 2018 zvýhodněný přístup do Poradny pro obce, protože naším cílem je, aby byla využívána co nejvíce.

Obcím, které v rámci svého správcovského účtu budou mít zřízeno 10 uživatelských účtů (tj. 1 správcovský + 10 uživatelských účtů), bude prostřednictvím těchto účtů umožněno neomezeně procházet databázi zodpovězených dotazů až do konce června 2018.

Vážené kolegyně a kolegové, přeji Vám krásný den.

S úctou

František Lukl

starosta města Kyjov a předseda Svazu měst a obcí České republiky

(kliknutím kamkoliv na tento rámeček jej zavřete)

Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Design
Logo Poradny pro obce

Počet dotazů v databázi
2130