• -->

  Právě se nás ptáte:

  Jaké jsou pravomoci finančního výboru?

  Finanční výbor je povinně zřizovaný výbor zastupitelstva obce. Jeho úkolem je zejména provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, přičemž zastupitelstvo obce jej může pověřit i jinými úkoly.

  Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že finanční výbor může kontrolovat všechny smlouvy a dohody, které jsou uzavřeny mezi obcí a dalšími subjekty (např. zaměstnanci obce). Členové finančního výboru mají právo se v rámci prováděné kontroly seznamovat s jejich osobními údaji (tzn. i platovými poměry), ovšem na druhou stranu je toto oprávnění vyváženo povinností mlčenlivosti.

  Časová osa voleb

  • KONÁNÍ VOLEB

   Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

   23. – 24. září 2022

  • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

   Výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 280/2022 Sb.

   27. září 2022

  • NÁVRH NA NEPLATNOST

   Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

   10 dní po vyhlášení výsledků

  • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

   Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

   10+15 dní

  • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

   Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

   3 měsíce