• -->

  Právě se nás ptáte:

  Má odmítnutí mandátu (nesložení slibu) stejné právní účinky jako nezvolení, nebo naopak stejné právní účinky jako když se zastupitel vzdá mandátu až po složení slibu?

  Mandát člena zastupitelstva a s ním spojená práva a povinnosti vznikají zvolením. Zákon o obcích pak požaduje, aby nově zvolený člen zastupitelstva složil slib na začátku prvního zasedání, jehož se zúčastní. Samo nesložení slibu na prvním zasedání zastupitelstva však není spojeno s žádným následkem. Teprve odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou je sankcionováno zánikem mandátu. Mandát zastupitele obce také zaniká na základě písemné rezignace k rukám starosty. V obou případech mandát zastupitele nejdříve vznikl, ale poté zanikl. V případě nezvolení mandát zastupitele vůbec nevzniká.

  Časová osa voleb

  • KONÁNÍ VOLEB

   Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

   23. – 24. září 2022

  • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

   Výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 280/2022 Sb.

   27. září 2022

  • NÁVRH NA NEPLATNOST

   Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

   10 dní po vyhlášení výsledků

  • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

   Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

   10+15 dní

  • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

   Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

   3 měsíce