• -->

  Právě se nás ptáte:

  Vedoucí stavebního úřadu byl zvolen uvolněným starostou. Musí podat výpověď z důvodu neslučitelnosti funkcí a střetu zájmů?

  Výkon funkce starosty je dle zákoníku práce výkonem veřejné funkce. Výkon veřejné funkce je překážkou v práci na straně zaměstnance. Zaměstnavatel je v takovém případě povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v rozsahu výkonu veřejné funkce. Zaměstnavatel tedy není oprávněn požadovat po zaměstnanci, aby podal výpověď z pracovního poměru z důvodu, že byl zvolen do veřejné funkce. Jelikož se jedná o starostu, který je pro výkon funkce z pracovního poměru uvolněn, nebude po dobu trvání výkonu funkce vykonávat práce pro zaměstnavatele. Není tedy možné, aby se jednalo o neslučitelnost funkcí.

  Dle zákoníku práce rovněž platí, že má-li zaměstnanec zájem po skončení výkonu veřejné funkce nastoupit na své původní pracovní místo, je zaměstnavatel povinen zařadit jej na jeho původní práci a pracoviště. Až v případě, že to není možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance podle jeho pracovní smlouvy.

  Časová osa voleb

  • KONÁNÍ VOLEB

   Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

   23. – 24. září 2022

  • VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

   Výsledky voleb do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny a uveřejněny sdělením ve Sbírce zákonů pod č. 280/2022 Sb.

   27. září 2022

  • NÁVRH NA NEPLATNOST

   Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

   10 dní po vyhlášení výsledků

  • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

   Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

   10+15 dní

  • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

   Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

   3 měsíce