• -->

  Právě se nás ptáte:

  Je na ustanovujícím zasedání zastupitelstva možné zvolit člena rady obce i bez jeho přítomnosti?

  Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, ke kterému dojde ukončením hlasování ve volbách. Zákon o obcích v § 69 odst. 2 stanoví, že člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní. Z hlediska trvání mandátu zastupitele se jedná o akt, který je nutný absolvovat a složit slib bez výhrady. Pro zvolení do rady obce je stanoven pouze požadavek, že musí být voleno z členů zastupitelstva. Protože zákon říká, že mandát zastupitele vzniká zvolením, nebude neúčast na ustavujícím zasedání a tedy dosud nesložený slib překážkou zvolení do funkce. Souhlas člena zastupitelstva s ustavením (zvolením) do určité funkce je však z povahy věci nutný, nelze ho zvolit proti jeho vůli na pozici radního. V praxi se vychází z předpokladu, že kandidát přijmutím funkce souhlasí se svým zvolením do této funkce. Jestliže však souhlas nebude moci vyjádřit osobně na ustavujícím zastupitelstvu, je možné ho osvědčit písemným souhlasem. S ohledem na místní zvyklosti by dostačovala obecná známost o vůli funkci přijmout, resp. bezprostřední neodmítnutí funkce poté, co se zastupitel o zvolení dozvěděl. 

  Časová osa voleb

  • KONÁNÍ VOLEB

   Komunální volby se konají v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

   23. – 24. září 2022

  • NÁVRH NA NEPLATNOST

   Do 10 dní po vyhlášení výsledků voleb lze podat návrh na neplatnost hlasování, voleb nebo neplatnost volby kandidáta.

   10 dní po vyhlášení výsledků

  • USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

   Ustavující zasedání zastupitelstva se koná do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.

   10+15 dní

  • ODSTRANĚNÍ NESLUČITELNOSTI

   Do tří měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva by mělo dojít k odstranění neslučitelnosti funkcí.

   3 měsíce