KVB advokátní kancelář s.r.o.

Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé z obcí a měst. Přihlásit se můžete zde.

Řazení:
  • ,
Vzor
Darovací smlouva

Darovací smlouva o darování peněz osobám za účelem omezení nepříznivých dopadů mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru.

Vzor
Dodatek k nájemní smlouvě - poskytnutí slevy (COVID)

Vzor dodatku k nájemní smlouvě, jímž se podnikatelům snižuje nájemné. Lze využít v souladu s programem "COVID - nájemné".

Vzor
Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova

Přijetím tohoto dodatku k pracovní smlouvě, která práci z domova neumožňovala, stanovíte podmínky výkonu práce z domu.

Vzor
Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti, kde je obec zaměstnavatelem

Vzor
Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce, kde je obec zaměstnavatelem

Vzor
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
+ návrh usnesení zastupitelstva


Tento vzor odpovídá znění zákona účinného od 1.1.2020

Vzor
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů

podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
+ návrh usnesení zastupitelstva
Tento vzor odpovídá znění zákona účinného od 1.1.2020

Vzor
Oznámení o odtahu silničního vozidla

Výzva vlastníka pozemní komunikace k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích ("propadlá technická"), nebo k odstranění a odstavení vozidla mimo pozemní komunikaci. Dle § 19d zákona o pozemních komunikacích.

Vzor
Oznámení o uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona o odpadech

Uplatnění nároku na tzv. třídící slevu u provozovatele skládky dle § 157 nového zákona o odpadech.

Vzor
Pracovní smlouva

Pracovní smlouva, kde je obec zaměstnavatelem

Vzor
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Vzor
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vzor rozhodnutí správce poplatku (obecního úřadu), jímž se v důsledku šíření nákazy COVID-19 promíjí nebo odkládá povinnost k úhradě místního poplatku ze psů nebo za komunální odpad.

Vzor
Smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vzor
Smlouvy a plná moc - zajišťování nákupů dobrovolníky

Sada 3 propojených dokumentů, kterými se upravují právní vztahy mezi obcí, dobrovolníkem a příjemcem pomoci (osobě, které dobrovolník zajišťuje nákup). Cílem je omezit hotovostní transakce mezi dobrovolníky a příjemci pomoci, proto je nákup nejdříve pořízen z obecních prostředků, ty jsou až následně hrazeny obci příjemcem pomoci.

Vzor
Výzva k odstranění vozidla

Výzva vlastníka pozemní komunikace k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích ("propadlá technická"), nebo k odstranění a odstavení vozidla mimo pozemní komunikaci. Dle § 19d zákona o pozemních komunikacích.

Vzor
Záměr obce podle § 39 zákona o obcích

Vzor
Změna jednacího řádu zastupitelstva - zasedání zastupitelstva online

Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva obce, kterým se stanovují pravidla pro on-line zasedání.

Vzor
Zmocnění k uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona o odpadech

Zmocnění pro svozovou společnost k uplatnění nároku na tzv. třídící slevu u provozovatele skládky dle § 157 nového zákona o odpadech.

Potřebujete poradit?

Napište nám kontakt na Vás