Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

16 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

11 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost, výzva pro uchazeče

7 vzorů dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

11 vzorů dokumentu

Více
Vzor
OZV - zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

obecně závazná vyhláška ke změně, zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

Více
Vzor
Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí

Za účelem náhrady škody způsobené ztrátou svěřených věcí zaměstnancem, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, je nezbytné uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

Více
Vzor
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování

Je-li mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.

Více
Vzor
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva.

Více
Vzor
Směrnice o zřízení vnitřního oznamovacího systému

Vzor směrnice spolu s usnesením schvalujícího orgánu.

Více
Vzor
OZV zrušovací

vzor obecně závazné vyhlášky (včetně návrhu usnesení zastupitelstva), kterou se zrušuje jiná obecně závazná vyhláška

Více
Vzor
OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
Kupní smlouva - pozemek, stavba - obec prodávající

Kupní smlouva na pozemek či stavbu, kdy je obec prodávající

Více