Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Automatické dokumenty

Obecný videonávod
Obecný videonávod pro vytváření dokumentů, tedy jak jednoduše vytvořit dokument a dále s ním pracovat.
Pozn.: některé vzory mají své vlastní videonávody.
přehrát
Darovací smlouva
Darovací smlouva o darování peněz osobám za účelem omezení nepříznivých dopadů mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru.
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Smlouvy a plná moc - zajišťování nákupů dobrovolníky
Sada 3 propojených dokumentů, kterými se upravují právní vztahy mezi obcí, dobrovolníkem a příjemcem pomoci (osobě, které dobrovolník zajišťuje nákup). Cílem je omezit hotovostní transakce mezi dobrovolníky a příjemci pomoci, proto je nákup nejdříve pořízen z obecních prostředků, ty jsou až následně hrazeny obci příjemcem pomoci.
přehrát videonávod
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (zdarma)
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
+ návrh usnesení zastupitelstva


Tento vzor odpovídá znění zákona účinného od 1.1.2020
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů
podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
+ návrh usnesení zastupitelstva
Tento vzor odpovídá znění zákona účinného od 1.1.2020
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Smlouva o poskytnutí dotace
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Dohoda o provedení práce
Dohoda o provedení práce, kde je obec zaměstnavatelem
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Pracovní smlouva
Pracovní smlouva, kde je obec zaměstnavatelem
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Záměr obce podle § 39 zákona o obcích
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o pracovní činnosti, kde je obec zaměstnavatelem
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova
Přijetím tohoto dodatku k pracovní smlouvě, která práci z domova neumožňovala, stanovíte podmínky výkonu práce z domu.
přehrát videonávod
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
Vzor rozhodnutí správce poplatku (obecního úřadu), jímž se v důsledku šíření nákazy COVID-19 promíjí nebo odkládá povinnost k úhradě místního poplatku ze psů nebo za komunální odpad.
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Výzva k odstranění vozidla
Výzva vlastníka pozemní komunikace k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích ("propadlá technická"), nebo k odstranění a odstavení vozidla mimo pozemní komunikaci. Dle § 19d zákona o pozemních komunikacích.
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Oznámení o odtahu silničního vozidla
Výzva vlastníka pozemní komunikace k odstranění důvodu, pro který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích ("propadlá technická"), nebo k odstranění a odstavení vozidla mimo pozemní komunikaci. Dle § 19d zákona o pozemních komunikacích.
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)
Dodatek k nájemní smlouvě - poskytnutí slevy (COVID)
Vzor dodatku k nájemní smlouvě, jímž se podnikatelům snižuje nájemné. Lze využít v souladu s programem "COVID - nájemné".
podrobné informace a pokyny k vyplnění
poslat připomínky/ohodnotit vzor
vytvořit dokument (1 kredit)

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé z obcí a měst. Přihlásit se můžete zde.

Pro využívání služby Automatické dokumenty je nezbytné, abyste potvrdili novelizované obchodní podmínky.

souhlasím s novelizovaným zněním obchodních podmínek  

Pro používání služby Automatické dokumenty musíte být přihlášeni.