Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

7 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

6 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost

6 vzorů dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

9 vzorů dokumentu

Více
Vzor
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva. Odpovídá znění zákona účinného od 1. ledna 2021.

Více
Vzor
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Vzor rozhodnutí správce poplatku (obecního úřadu), jímž se v důsledku šíření nákazy COVID-19 promíjí nebo odkládá povinnost k úhradě místního poplatku ze psů nebo za komunální odpad.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na hlavu, a to především podle kritéria přihlášení (k trvalému pobytu) v obci bez zohlednění toho, kdo kolik odpadu vyprodukuje.

Více
Vzor
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku ze psů

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva.

Více
Vzor
Smlouvy a plná moc - zajišťování nákupů dobrovolníky

Sada 3 propojených dokumentů, kterými se upravují právní vztahy mezi obcí, dobrovolníkem a příjemcem pomoci (osobě, které dobrovolník zajišťuje nákup). Cílem je omezit hotovostní transakce mezi dobrovolníky a příjemci pomoci, proto je nákup nejdříve pořízen z obecních prostředků, ty jsou až následně hrazeny obci příjemcem pomoci.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Více
Vzor
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva.

Více
Vzor
Smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více