Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

16 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

10 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost

8 vzorů dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

11 vzorů dokumentu

Více
Vzor
OZV zrušovací

vzor obecně závazné vyhlášky (včetně návrhu usnesení zastupitelstva), kterou se zrušuje jiná obecně závazná vyhláška

Více
Vzor
OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
Kupní smlouva - pozemek, stavba - obec prodávající

Kupní smlouva na pozemek či stavbu, kdy je obec prodávající

Více
Vzor
Najemní smlouva - byt

smlouva o nájmu bytu uzavíraná v souladu s ust. § 2235 a násl. občanského zákoníku

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je objem odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle objemu vyprodukovaného odpadu.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku ze vstupného

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
Darovací smlouva (Ukrajina)

Dvojjazyčná smlouva o poskytnutí daru obcí s cílem omezit nepříznivé dopady na osoby postižené válečným konfliktem

Více
Vzor
Prohlášení kandidáta - volby do zastupitelstev

zákonem požadovaná příloha kandidátní listiny

Více