Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

11 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

10 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost

8 vzorů dokumentu

Více

Volby

Kandidátní listiny, přílohy

1 vzor dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

10 vzorů dokumentu

Více
Vzor
Směrnice o zřízení vnitřního oznamovacího systému

Vzor směrnice spolu s usnesením schvalujícího orgánu.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku ze vstupného

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
OZV o místním poplatku ze psů

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
Smlouvy a plná moc - zajišťování nákupů dobrovolníky

Sada 3 propojených dokumentů, kterými se upravují právní vztahy mezi obcí, dobrovolníkem a příjemcem pomoci (osobě, které dobrovolník zajišťuje nákup). Cílem je omezit hotovostní transakce mezi dobrovolníky a příjemci pomoci, proto je nákup nejdříve pořízen z obecních prostředků, ty jsou až následně hrazeny obci příjemcem pomoci.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Více
Vzor
Potvrzení o preventivním testování - jiný zaměstnavatel

Potvrzení jiného zaměstnavatele o tom, že její zaměstnanec u ní podstupuje preventivní testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2

Více
Vzor
Darovací smlouva (Ukrajina)

Dvojjazyčná smlouva o poskytnutí daru obcí s cílem omezit nepříznivé dopady na osoby postižené válečným konfliktem

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více