Poradna pro obce - právní rada hned

Prominutí úhrady nájemného či pachtovného

Vzor prohlášení obce, jímž promíjí existující dluh nebo se vzdává budoucího nájemného/pachtovného

Celkem bylo vytvořeno 133 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem Prominutí úhrady nájemného či pachtovného

Podrobný popis

Automatický dokument obsahuje prohlášení obce o prominutí dluhu (vzdání se práva).

Tento automatický dokument využijí obce, které pronajímají/propachtovávají prostory sloužící k podnikání a které chtějí podnikatelům poskytnout úlevu prominutím existujícího dluhu na nájemném/pachtovném či vzdáním se práva na úhradu nájemného/pachtovného v budoucím období.

Prohlášení musí být doručeno dlužníkovi. Pro nabytí účinků nemusí dlužník vyvíjet žádnou aktivitu (podepisovat prohlášení, zasílat souhlas apod.), neboť jeho souhlas se ze zákona předpokládá.