Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Vzor
OZV o místním poplatku z pobytu

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
OZV o místním poplatku ze psů

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na hlavu, a to především podle kritéria přihlášení (k trvalému pobytu) v obci bez zohlednění toho, kdo kolik odpadu vyprodukuje.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je hmotnost odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle hmotnosti vyprodukovaného odpadu.

Více
Vzor
OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je objem odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle objemu vyprodukovaného odpadu.

Více
Vzor
OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva.

Více