Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Hodnocení dokumentu

Celkem bylo vytvořeno 88 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Podrobný popis

Tento automatický dokument obsahuje vzor obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků. Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení zastupitelstva, kterým se obecně závazná vyhláška schvaluje.

Jednou z variant, jaký poplatek za komunální odpad lze v obci zavést, je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. U tohoto poplatku je třeba ještě zvolit, co bude základem poplatku:

  • hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka (vyžaduje součinnost svozové společnosti při vážení), nebo
  • objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka (vyžaduje součinnost svozové společnosti při měření objemu), nebo
  • kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka (nevyžaduje součinnost svozové společnosti).

Poslední z variant se v několika ohledech podobá dosavadnímu poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., či smluvnímu systému v některých obcích dle § 17 odst. 6 téhož zákona.

Jedná se o poplatek tzv. na nemovitost, kdy plátcem je vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků jednotek a poplatníkem každá osoba, která má v nemovité věci bydliště (dle faktického stavu). V rámci tohoto systému lze již do určité míry reflektovat množství skutečně vyprodukovaného odpadu.

Recenze uživatelů

Petr Blokša
Pržno
Intuitivní, srozumitelné.