Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Celkem bylo vytvořeno 64 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků

Podrobný popis

Tento automatický dokument obsahuje vzor obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy základem poplatku je kapacita soustřeďovacích prostředků. Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení zastupitelstva, kterým se obecně závazná vyhláška schvaluje.

Jednou z variant, jaký poplatek za komunální odpad lze v obci zavést, je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. U tohoto poplatku je třeba ještě zvolit, co bude základem poplatku:

  • hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka (vyžaduje součinnost svozové společnosti při vážení), nebo
  • objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka (vyžaduje součinnost svozové společnosti při měření objemu), nebo
  • kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka (nevyžaduje součinnost svozové společnosti).

Poslední z variant se v několika ohledech podobá dosavadnímu poplatku za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., či smluvnímu systému v některých obcích dle § 17 odst. 6 téhož zákona.

Jedná se o poplatek tzv. na nemovitost, kdy plátcem je vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků jednotek a poplatníkem každá osoba, která má v nemovité věci bydliště (dle faktického stavu). V rámci tohoto systému lze již do určité míry reflektovat množství skutečně vyprodukovaného odpadu.