Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva.

Celkem bylo vytvořeno 166 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Každá obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Ke splnění této povinnosti jakož i dalších povinností dle zákona o odpadech je vhodné nastavit obecní systém odpadového hospodářství, a to především obecně závaznou vyhláškou.

Vzhledem k tomu, že obecní systémy odpadového hospodářství se v mnoha ohledech v různých obcích odlišují, slouží náš automatický dokument především jako návrh toho, jakým způsobem lze obecní systém odpadového hospodářství nastavit. V rámci volitelných či editovatelných polí je tak především na reálném fungování systému odpadového hospodářství ve Vaší obci, které všechny části budou v rámci vyhlášky zahrnuty, které nikoliv, kde a jaký odpad je či bude přebírán apod. Vyvstanou-li v rámci přípravy této obecně závazné vyhlášky nějaké dotazy, které nejsou řešeny v rámci informačních komentářů k příslušným částem vyhlášky, neváhejte se na nás s případným dotazem obrátit.

Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení zastupitelstva, kterým se obecně závazná vyhláška schvaluje.