Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je objem odpadu

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na nemovitost se základem dle objemu vyprodukovaného odpadu.

Celkem bylo vytvořeno 20 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci; základem poplatku je objem odpadu

Podrobný popis

Tento automatický dokument obsahuje vzor obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kdy základem poplatku je objem odpadu. Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení zastupitelstva, kterým se obecně závazná vyhláška schvaluje.

Jednou z variant, jaký poplatek za komunální odpad lze v obci zavést, je poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. U tohoto poplatku je třeba ještě zvolit, co bude základem poplatku:

  • hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka (vyžaduje součinnost svozové společnosti při vážení), nebo
  • objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka (vyžaduje součinnost svozové společnosti při měření objemu), nebo
  • kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka (nevyžaduje součinnost svozové společnosti).

Varianta vycházející z objemového základu by měla být velice motivační, nicméně vyžaduje součinnost svozové společnosti, která by tak musela měřit objem odpadu v každé nádobě a zároveň být následně obci schopna předat informace o tom, kolik litrů odpadu bylo v jaké konkrétní nádobě. Pokud svozová společnost není schopna měřit objem odpadu, není možné tento poplatek s objemovým základem zavést. Zároveň je zapotřebí počítat se splatností poplatku až v následujícím kalendářním roce.

Jedná se o poplatek tzv. na nemovitost, kdy plátcem je vlastník nemovité věci nebo společenství vlastníků jednotek a poplatníkem každá osoba, která má v nemovité věci bydliště (dle faktického stavu). V rámci tohoto systému je reflektováno množství skutečně vyprodukovaného odpadu.