Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Touto obecně závaznou vyhláškou se zavádí tzv. poplatek na hlavu, a to především podle kritéria přihlášení (k trvalému pobytu) v obci bez zohlednění toho, kdo kolik odpadu vyprodukuje.

Hodnocení dokumentu

Celkem bylo vytvořeno 162 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Podrobný popis

Jednou z variant, jaký poplatek za komunální odpad lze v obci zavést, je poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který se v mnoha ohledech podobá dosavadnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Jedná se o poplatek tzv. na hlavu především podle kritéria přihlášení (trvalého pobytu) v obci bez zohlednění toho, kdo kolik odpadu vyprodukuje.

Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení zastupitelstva, kterým se obecně závazná vyhláška schvaluje.

Recenze uživatelů

Petr Hammerlindl
Obec Jankovice
Velmi dobrý a návodný dokument