Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku z pobytu

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Celkem bylo vytvořeno 185 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Automatický dokument může Vaše obec využít jak v případě, kdy doposud místní poplatek z pobytu zaveden neměla, tak i v případě, kdy chce dosavadní obecně závaznou vyhlášku, jíž byl místní poplatek z pobytu zaveden, nahradit novou obecně závaznou vyhláškou.

Obecně závaznou vyhlášku o zavedení místního poplatku musí vždy schválit zastupitelstvo obce.

Automatický dokument obsahuje i vzor usnesení zastupitelstva obce, kterým se obecně závazná přihláška přijímá.