Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

16 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

10 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost

8 vzorů dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

11 vzorů dokumentu

Více
Vzor
OZV - zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

obecně závazná vyhláška ke změně, zřízení nebo zrušení obecní/městské policie

Více
Vzor
Čestné prohlášení k výplatě odchodného

Čestné prohlášení člena zastupitelstva k výplatě odchodného dle § 78 odst. 3 zákona o obcích

Více
Vzor
Předání obce

vzor předávacího protokolu mezi dosavadním a novým starostou

Více
Vzor
Volební řád

Stanovuje pravidla pro volbu volených funkcí, orgánů obce, výborů

Více
Vzor
OZV - vodné a stočné

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - používání zábavní pyrotechniky

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - pořádání akcí

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - konzumace alkoholu

vzor obecně závazné vyhlášky

Více