Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

16 vzorů dokumentu

Více

Smlouvy

11 vzorů dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost, výzva pro uchazeče

7 vzorů dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

11 vzorů dokumentu

Více
Vzor
Volební řád

Stanovuje pravidla pro volbu volených funkcí, orgánů obce, výborů

Více
Vzor
OZV - vodné a stočné

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - používání zábavní pyrotechniky

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - pořádání akcí

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - konzumace alkoholu

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - školské obvody základních škol

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
OZV - školské obvody mateřských škol

vzor obecně závazné vyhlášky

Více
Vzor
Veřejná výzva k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

povinně zveřejňovaná výzva dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Více