Poradna pro obce - právní rada hned

Záměr obce podle § 39 zákona o obcích

Záměr obce nakládat s nemovitostmi. Propojeno s katastrem nemovitostí.

Celkem bylo vytvořeno 377 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem Záměr obce podle § 39 zákona o obcích

Podrobný popis

Obec musí

  • v případě záměru prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat, vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby nebo je poskytnout jako výprosu a
  • v případě záměru smluvně zřídit právo stavby k obecnímu pozemku
tento svůj záměr předem zveřejnit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dní před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o dané majetkové dispozici (o uzavření smlouvy) tak, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své případné nabídky.

Tento automatický dokument umožňuje vytvořit záměr:

  • adresný (předem vybranému zájemci) i neadresný (neadresná nabídka);
  • na nakládání s hmotnou nemovitou věcí (pozemky, budovy, části pozemků, prostory) i na nakládání s právem stavby;
  • i pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

Součástí záměru mohou být podmínky kladené na danou dispozici či přílohy.

Automatický dokument je napojen na katastr nemovitostí, díky čemuž lze snadno vybrat nemovitosti, s kterými má být disponováno.

Při vyvěšení na úřední desce musí být stejnopis záměru opatřen datem vyvěšení a po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce. To se netýká na zveřejňování na elektronické úřední desce.