Poradna pro obce - právní rada hned

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Vzorové rozhodnutí vydané ve správním řízení o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les.

Celkem bylo vytvořeno 205 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument využije obecní úřad v případě, kdy obdrží žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Automatický dokument obsahuje vedle obvyklých náležitostí správního rozhodnutí i návrhy vhodných formulací, které odpovídají řešenému případu.