Poradna pro obce - právní rada hned

Oznámení o uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona o odpadech

Uplatnění nároku na tzv. třídící slevu u provozovatele skládky dle § 157 nového zákona o odpadech.

Celkem bylo vytvořeno 117 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

S přijetím nového zákona o odpadech (zákona č. 541/2020 Sb.) došlo k podstatnému navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku (z dosavadních 500 na 800 Kč za tunu odpadu). Kromě toho by tento poplatek měl každý rok narůstat až na 1850 Kč v roce 2029.

Obce však mohou v souladu s § 157 zákona o odpadech uplatnit nárok na tzv. třídící slevu, kdy například v roce 2021 pro skládkování odpadu v množství do 200 kg na jednoho občana ročně zůstává (v rámci této slevy) výše poplatku zachována na dosavadních 500 Kč. Jinými slovy, obce uhradí vyšší sazbu (pro rok 2021 se jedná o 800 Kč) poplatku až od určitého množství odpadu uloženého na skládku.

Tento nárok však musí být uplatněn u provozovatele skládky. Jinak bude obec hradit poplatek v plné výši. Slevu je žádoucí uplatnit u provozovatele skládky co nejdříve.