Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku ze vstupného

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Celkem bylo vytvořeno 10 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Poplatek lze vybírat ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

Předmětem poplatku je vybrané vstupné, a to bez ohledu na to, z jakých složek se cena vstupenky skládá. Vstupným se pro účel zákona o místních poplatcích rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí, aby se jí mohl zúčastnit.

Obec může zavést poplatek pro všechny druhy akcí nebo pouze pro některé druhy akcí.