Automatické dokumenty

Službu Automatické dokumenty mohou využívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.

Obecně závazné vyhlášky

9 vzory dokumentu

Více

Smlouvy

12 vzory dokumentu

Více

Pracovněprávní dokumenty

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/pracovní činnosti, hmotná odpovědnost, výzva pro uchazeče

6 vzory dokumentu

Více

Volby

Protokol o předání obce, čestné prohlášení k odchodnému

3 vzory dokumentu

Více

Ostatní

Pozemní komunikace, svobodný přístup k informacím, záměr převodu nemovité věci, rozhodnutí, ...

10 vzory dokumentu

Více
Vzor
Nájemní smlouva - prostory sloužící k podnikání (obec pronajímatel)

smlouva o nájmu prostor určených k podnikání dle ust. § 2302 an. občanského zákoníku

Více
Vzor
Nařízení obce - vyloučení zimní údržby

vzor nařízení obce

Více
Vzor
Opatření obecné povahy - daň z nemovitých věcí - návrh

Návrh opatření obecné povahy včetně vyhlášky pro doručení (zveřejnění na úřední desce)

Více