Poradna pro obce - právní rada hned

OZV - vodné a stočné

vzor obecně závazné vyhlášky

Celkem bylo vytvořeno 27 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Obec je oprávněna obecně závaznou vyhláškou stanovit úhradu za dodávky pitné vody (vodné) a za odvádění odpadních vod (stočné) ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky (kapacita vodoměru, profil vodovodní přípojky nebo množství odebrané vody).

Dvousložkovou úhradu může obec zavést současně u vodného a stočného, případně jen u jedné z těchto úhrad.