Poradna pro obce - právní rada hned

OZV - konzumace alkoholu

vzor obecně závazné vyhlášky

Celkem bylo vytvořeno 12 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

V rámci regulaci místních záležitostí veřejného pořádku může obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky zakázat konzumaci alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Při stanovení příslušného zákazu obec musí respektovat princip proporcionality, nemůže tak zakázat konzumaci alkoholických nápojů na všech veřejných prostranstvích.

Obec může současně v obecně závazné vyhlášce stanovit i výjimky ze zákazu konzumace alkoholických nápojů; tyto výjimky však musí být stanoveny na základě obecných kritérií.