Poradna pro obce - právní rada hned

OZV - používání zábavní pyrotechniky

vzor obecně závazné vyhlášky

Celkem bylo vytvořeno 39 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

V rámci regulaci místních záležitostí veřejného pořádku může obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky regulovat na svém území používání zábavní pyrotechniky. Při regulaci používání zábavní pyrotechniky však obec musí respektovat princip proporcionality. Zjednodušeně řečeno právní úprava nesmí být zjevně přehnaná a musí být přiměřená okolnostem (např. zákaz zábavní pyrotechniky na celém území obce bude zpravidla nepřiměřený, neboť na okraji obce v nezastavěném území může používání zábavní pyrotechnicky narušit veřejný pořádek zřídkakdy). Tuto základní zásadu je nutné mít při nastavení regulace na paměti.