Poradna pro obce - právní rada hned

OZV - pořádání akcí

vzor obecně závazné vyhlášky

Celkem bylo vytvořeno 9 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Obec může v souvislosti s konáním veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků (včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků) stanovovat závazné podmínky pro jejich konání. Obec může zejména stanovit:

  • oznamovací povinnost ke konání podniku,
  • povinnost pořadateli zřídit pořadatelskou službu,
  • dobu, kdy lze podniky konat,
  • povinnost úklidu místa u podniků konaných na veřejném prostranství.

Při stanování příslušných podmínek pro konání podniků musí obec respektovat obecný princip proporcionality; nelze tak úplně zakázat konání podniků na území obce nebo stanovit prakticky nesplnitelné podmínky pro jejich konání.