Poradna pro obce - právní rada hned

Volební řád

Stanovuje pravidla pro volbu volených funkcí, orgánů obce, výborů

Celkem bylo vytvořeno 94 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Jedná se interní dokument přijímaný zastupitelstvem, který stanovuje pravidla pro volbu volených funkcí a orgánů obce, jako je starosta, místostarosta a rada obce, dále pak pro výbory zastupitelstva obce a jejich členy.

Volební řád by měl být schválen před samotnou volbou orgánů a jejich členů.