Poradna pro obce - právní rada hned

Najemní smlouva - byt

smlouva o nájmu bytu uzavíraná v souladu s ust. § 2235 a násl. občanského zákoníku

Celkem bylo vytvořeno 67 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument lze využít bez ohledu na to, zda je byt vymezen jako jednotka (součást jednotky) či nikoliv.

Nájemcem může být jedna či více fyzických osob.

Zvolit lze mj., zda půjde o nájem na dobu určitou či neurčitou, jaké služby budou s nájmem poskytovány nebo zda bude nájemce povinen složit jistotu.