Poradna pro obce - právní rada hned

Darovací smlouva (Ukrajina)

Dvojjazyčná smlouva o poskytnutí daru obcí s cílem omezit nepříznivé dopady na osoby postižené válečným konfliktem

Celkem bylo vytvořeno 11 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Smlouva je zpracována dvojjazyčně - česky a ukrajinsky.

Darovací smlouva umožňuje darování peněz či jiných movitých věcí, jako např. hygienických potřeb, potravin, ošacení, školních pomůcek, vybavení domácnosti apod., kdy na straně dárce je obec a na straně obdarovaného fyzická osoba či manželé nabývající dar do společného jmění manželů.

Cílem poskytnutí daru je omezení nepříznivých dopadů válečného konfliktu na obdarovaného.

V případě poskytnutí peněžního daru může být součástí darovací smlouvy i stanovení účelu, na co může být peněžní dar použit.

V rámci automatického dokumentu lze zvolit, zda dar bude poskytnut při uzavření smlouvy či v budoucnu. U pěněžního daru lze zvolit, zda bude poskytnut v hotovosti nebo převodem na účet.

Standardně není potřeba do tohoto dokumentu doplňovat nic v ukrajinštině. Pokud byste tak potřebovali učinit (např. popis darovaných věcí), lze využít např. tyto překladače: