Poradna pro obce - právní rada hned

Čestné prohlášení k výplatě odchodného

Čestné prohlášení člena zastupitelstva k výplatě odchodného dle § 78 odst. 3 zákona o obcích

Celkem bylo vytvořeno 75 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Zastupitelé obce mají v souvislosti se zánikem mandátu při splnění dalších zákonných podmínek zákonný nárok na výplatu odchodného.

Jednou z podmínek výplaty odchodného je předložení ze strany potenciálního příjemce odchodného čestné prohlášení, že u něj nejsou dány překážky pro výplatu odchodného stanovené v § 77 odst. 5 a 6 zákona o obcích, tj. překážky „trestní bezúhonnosti“ po celou dobu výkonu funkce včetně toho, že proti němu v době výplaty odchodného žádné zákonem stanovené trestní stíhání neprobíhá.