Poradna pro obce - právní rada hned

Změna jednacího řádu zastupitelstva - zasedání zastupitelstva online

Návrh změny jednacího řádu zastupitelstva obce, kterým se stanovují pravidla pro on-line zasedání.

Celkem bylo vytvořeno 205 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Zákon o obcích vychází z osobní účasti členů zastupitelstva na jednání zastupitelstva, a to v době, kdy jednání probíhá. To ovšem nevylučuje distanční účast zastupitelů. Podmínkou je účast zastupitelů v čase, kdy probíhá zasedání, tedy tak, aby mohli reagovat na průběh jednání a uplatňovat svá zákonná práva a plnit své zákonné povinnosti. Typickými příklady, jak lze zasedání s distanční účastí provést, jsou videokonference nebo telekonference, při nichž se členové zastupitelstva obce účastní prostředky komunikace na dálku - „on-line“, ať už telefonicky nebo prostřednictvím telekonferenčních nástrojů.

S ohledem na to, že stávající jednací řády zastupitelstev obce s takovou podobou zasedání zpravidla nepočítají, doporučujeme schválit změnu jednacího řádu, která stanoví pravidla pro přípravu, svolávání a průběh zasedání zastupitelstva prostředky komunikace na dálku.

Tento vzor změny jednacího řádu lze v zásadě použít ve většině měst a obcí a nemělo by být nutné zrušovat nebo jinak upravovat dosavadní jednací řád.

Změnu jednacího řádu zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo na svém zasedání.

Vedle tohoto automatického dokumentu jsme pro vás také připravili návod (včetně obrázků a videí), jak technicky a právně připravit zasedání zastupitelstva on-line.