Poradna pro obce - právní rada hned

Smlouvy a plná moc - zajišťování nákupů dobrovolníky

Sada 3 propojených dokumentů, kterými se upravují právní vztahy mezi obcí, dobrovolníkem a příjemcem pomoci (osobě, které dobrovolník zajišťuje nákup). Cílem je omezit hotovostní transakce mezi dobrovolníky a příjemci pomoci, proto je nákup nejdříve pořízen z obecních prostředků, ty jsou až následně hrazeny obci příjemcem pomoci.

Celkem bylo vytvořeno 85 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem Smlouvy a plná moc - zajišťování nákupů dobrovolníky

Podrobný popis

Automatický dokument obsahuje 3 právní dokumenty, které slouží k úpravě právních vztahů mezi obcí, dobrovolníkem a příjemcem pomoci (seniory, nemocnými, nemohoucími, …) při zajišťování nákupů dobrovolníky pro příjemce pomoci.

Obec bude poskytovat dobrovolníkovi zálohy na nákupy ve výši a v četnosti, na které se smluvní strany vzájemně dohodnou. Dobrovolník obstará na základě požadavku příjemce pomoci nákup a předá jej příjemci pomoci. Příjemce pomoci potvrdí dobrovolníkovi převzetí zboží a vyúčtování. Příjemce pomoci následně uhradí nákupy obci (nikoliv dobrovolníkovi).

Příprava dokumentů

 • obec uzavře smlouvu s dobrovolníkem (vytisknout 2x)
  • podepíše osoba zastupující obec (zpravidla starosta) a dobrovolník
  • 1 vyhotovení si ponechá obec, 1 dobrovolník
 • obec udělí dobrovolníkovi plnou moc (vytisknout 1x)
  • podepíše osoba zastupující obec (zpravidla starosta)
  • 1 vyhotovení předat dobrovolníkovi
 • obec předá dobrovolníkovi předvyplněné smlouvy s příjemcem pomoci (v počtu 3 ks na jednoho příjemce pomoci; má-li tedy dobrovolník obsloužit např. 10 příjemců pomoci, obdrží 30 ks)
  • podepisuje dobrovolník a příjemce pomoci (při prvním předání nákupu)