Poradna pro obce - právní rada hned

Směrnice o zřízení vnitřního oznamovacího systému

Vzor směrnice spolu s usnesením schvalujícího orgánu.

Celkem bylo vytvořeno 50 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument obsahuje vzor vnitřní směrnice, která zřizuje vnitřní oznamovací systém a rámcově vymezuje okruh práv a povinností jak samotné obci jako povinnému subjektu, tak příslušné osobě, která je v rámci oznamovacího systému pověřena přijetím a zpracováním jednotlivých oznámení.

Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení rady či zastupitelstva, kterým se zřizuje vnitřní oznamovací systém a schvaluje vnitřní směrnice.

Ve směrnici je pak potřeba doplnit e-mailovou adresu a adresu webové stránky či aplikace, prostřednictvím které bude moci oznamovatel obci podávat oznámení.

Vzor usnesení je pak možné upravit dle pro potřeby konkrétního orgánu obce, který bude o zřízení vnitřního oznamovacího systému a schválení vnitřní směrnice rozhodovat.