Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Obec je oprávněna touto obecně závaznou vyhláškou modifikovat výši daně z nemovitých věcí, a to stanovením či úpravou příslušných koeficientů.

Celkem bylo vytvořeno 64 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument obsahuje vzor obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Součástí automatického dokumentu je též vzor usnesení zastupitelstva, kterým se obecně závazná vyhláška schvaluje.

Obecně závazná vyhláška umožňuje stanovit (volitelně)

  • koeficient pro stavební pozemky,
  • koeficient pro zdanitelné stavby a jednotky dle § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona o dani z nemovitých věcí,
  • koeficient 1,5 pro vybrané druhy zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek dle § 11 odst. 1 písm. b) až d),
  • místní koeficient.