Poradna pro obce - právní rada hned

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Vzor obecně závazné vyhlášky spolu s usnesením zastupitelstva.

Celkem bylo vytvořeno 169 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty