Poradna pro obce - právní rada hned

OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vzor obecně závazné vyhlášky včetně návrhu usnesení zastupitelstva

Celkem bylo vytvořeno 180 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty