KVB advokátní kancelář s.r.o.

Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova

Přijetím tohoto dodatku k pracovní smlouvě, která práci z domova neumožňovala, stanovíte podmínky výkonu práce z domu.

Celkem bylo vytvořeno 228 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s dokumentem Dodatek k pracovní smlouvě - práce z domova

Podrobný popis

Vláda, v rámci opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 doporučila v co nejširší míře využívat práci na dálku (tzv. homeoffice), pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště. Zákoník práce podmiňuje možnost práce z domova (či jiného místa mimo pracoviště zaměstnavatele) dohodou se zaměstnancem. Taková dohoda může být součástí pracovní smlouvy, může jít i o samostatnou dohodu. Pokud tedy možnost práce z domova nemá obec se zaměstnancem sjednánu, nelze mu ji nařídit.

Uzavřením tohoto dodatku k pracovní smlouvě se v souladu s ustanovením § 317 zákoníku práce ujednají podmínky výkonu práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při práci z domova. Po jeho uzavření může obec (zaměstnavatel) kdykoliv zaměstnanci nařídit práci z domova, resp. stanovit, kdy má pracovat z domova a kdy má být na pracovišti zaměstnavatele. Zaměstnanec také může kdykoliv o možnost práce z domova požádat, ale výkon práce z domova je v takovém případě podmíněn souhlasem obce (zaměstnavatele).

Tento dodatek lze uzavřít se všemi zaměstnanci obce, jejichž povaha práce umožňuje výkon práce z domova.