Poradna pro obce - právní rada hned

Dodatek k nájemní/pachtovní smlouvě - poskytnutí slevy (COVID)

Vzor dodatku k nájemní/pachtovní smlouvě, jímž se podnikatelům snižuje nájemné/pachtovné.

Celkem bylo vytvořeno 156 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Tento automatický dokument využijí obce, které pronajímají/propapachtovávají prostory sloužící k podnikání a které chtějí podnikatelům poskytnout slevu na nájemném/pachtovném v souvislosti s opatřeními přijatými proti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Automatický dokument obsahuje dodatek k nájemní/pachtovní smlouvě, jímž se snižuje nájemné/pachtovné.

Údaje o obdarované právnické osobě či podnikající fyzické osobě lze rychle načíst pomocí jejího IČO z údajů ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).

Pokud potřebujete prominout dluhy na nájemném/pachtovném, nebo se vzdát nároku na úhradu nájemného/pachtovného do budoucna, využijte automatický vzor Prominutí úhrady nájemného či pachtovného.