Poradna pro obce - právní rada hned

Darovací smlouva (COVID-19)

Darovací smlouva o darování peněz obcí za účelem omezení nepříznivých dopadů mimořádných opatření v souvislosti s šířením koronaviru.

Celkem bylo vytvořeno 274 těchto dokumentů

Cena dokumentu 1 kredit

Neváhejte nám napsat své připomínky

Ukázka práce s automatickými dokumenty

Podrobný popis

Darovací smlouva umožňuje darování peněz, kdy na straně dárce je obec a na straně obdarovaného může být fyzická osoba, manželé nabývající dar do společného jmění manželů, právnická osoba či podnikající fyzická osoba.

Účelem poskytnutí daru je je omezení nepříznivých dopadů vyvolaných šířením viru COVID-19.

Součástí darovací smlouvy je stanovení účelu, na co může být dar použit. Součástí smlouvy může být i prohlášení obdarovaného o tom, že se ocitl v nepříznivé finanční situaci.

V rámci automatického dokumentu lze zvolit, zda peníze budou poskytnuty při uzavření smlouvy či v budoucnu, a to buď hotově nebo převodem na účet.

Údaje o obdarované právnické osobě či podnikající fyzické osobě lze rychle načíst pomocí jejího IČO z údajů ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů).