1955

V obci máme 7 zastupitelů. Toto je počet, který se bude volit i v nadcházejících volbách. Na kandidátce bude však 7 kandidátů + 2 náhradníci na konci kandidátní listiny, kteří kandidují opravdu jen jako náhradníci pro případ, že by v budoucnu někdo ze stávajících a zvolených zastupitelů odstoupil. Jaký je však postup, pokud by ve volbách ti náhradníci obdrženými hlasy tzv. přeskočili kandidáty na prvních místech kandidátky, ale neměli by zájem nastoupit do zastupitelstva hned od počátku?

Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. 


Ve Vašem případě to znamená, že byť ve Vaší obci bude voleno 7 členů zastupitelstva, kandidátní listina jedné volební strany může obsahovat až 9 kandidátů (byť i tak může ve volbách obdržet maximálně 7 hlasů). Je však třeba upozornit, že každý z těchto kandidátů může být ve výsledku do zastupitelstva obce (mezi 7 zvolených zastupitelů) zvolen a žádný z těchto kandidátů nemá a nemůže mít automaticky status náhradníka. Vzhledem k pravidlům pro hlasování může mít na volitelnost konkrétních kandidátů vliv pořadí na kandidátní listině, nicméně i tak může dojít k situaci, kdy kandidát umístěný na konci kandidátní listiny přeskočí výše umístěného kandidáta. Dále uvádíme, že rezignace na mandát zvoleného člena zastupitelstva obce je nevratná. Není tedy možná situace, kdy kandidát se po zvolení svého mandátu (dočasně) vzdá a zůstane dále náhradníkem. Jediným řešením Vámi nastíněné situace je tedy (nevratná) rezignace na mandát člena zastupitelstva, ale až v okamžiku zvolení.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík