V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů

Povolování staveb od A do Z

Akreditováno MVStavební právoHybridní forma
2 990 Kč
bez DPH na osobu

Cíl kurzu

 • Seznámit účastníky výuky, jak postupovat při povolování záměrů podle nového stavebního zákona (kdy, kde, jak a kdo).
 • Vyjasnit, jaké požadavky budou posuzovány ze strany stavebního úřadu (např. soulad s územně plánovací dokumentací).
 • Nabídnout účastníkům komparativní pohled na starou a novou právní úpravu.

Kurz je určen úředníkům stavebních úřadů, ale nejen jim. Primárně cílí na osoby, které řeší fázi povolování záměrů (vč. stavebních) podle nového stavebního zákona. Předpokládá se, že účastníci tohoto kurzu mají alespoň základní znalost stávající právní úpravy a mají zájem o praktické seznámení s novým stavebním právem, jehož aplikovatelnost se neúprosně blíží. V rámci kurzu je zohledněna skutečnost, že podle nového stavebního zákona budou stavební úřady samy posuzovat soulad záměru s územně plánovací dokumentací.

Obsah kurzu

 • Struktura stavební správy (přehled).
 • Územně plánovací dokumentace perspektivou povolování staveb (co je nutné vědět a řešit).
 • Stavební právo hmotné – požadavky na výstavbu (dle stávajícího návrhu prováděcích právních předpisů).
 • Stavební právo procesní – postup při povolování záměrů.
 • Užívání a odstraňování staveb.
 • Následky porušení povinností podle nového stavebního zákona.
 • 3. 10. 2024
 • od 9:00 do 14:00
 • Hybridní

Akreditace online kurzu

AK/PV-131/2024 úředník
AK/VE-50/2024 vedoucí úředník

Akreditace prezenční výuky

AK/PV-130/2024 úředník
AK/VE-49/2024 vedoucí úředník

Tento kurz v dalších termínech

2 990 Kč
2 990 Kč