V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů
Renáta Pintová Králová

Renáta Pintová Králová

Absolventka oboru "Podnikání a řízení ve stavebnictví" na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

Pracovala na stavebním úřadu Magistrátu hlavního města Prahy. Spolupracovala na tvorbě nového stavebního zákona. Od roku 2007 poskytuje odborné konzultace v oblasti stavebního práva, mj. při přípravě prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Je členkou České společnosti pro stavební právo, členkou rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a zkušební komisařkou České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Jako lektorka zajišťuje kurzy zaměřené na aplikaci stavebního zákona a příslušných prováděcích předpisů. V této oblasti také publikuje (např. v bulletinu Stavební právo).  


Kurzy lektora

27.
srpen

Povolování staveb od A do Z

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
18.
září

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
3.
říjen

Povolování staveb od A do Z

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
21.
listopad

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
11.
prosinec

Povolování staveb od A do Z

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč