V databázi máme 3 306 zodpovězených dotazů
Jan Brož

Jan Brož

Vykonává advokátní praxi zaměřenou na oblast správního práva, v rámci které efektivně využívá svých důkladných teoretických znalostí získaných absolvovaným studiem v oboru „Správní právo a právo životního prostředí“ a díky své aktivní účasti na odborných konferencích po celé Evropě. Současně od absolvování studia práva působí v akademické sféře mj. i jako externí vyučující katedry práva Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

V rámci své specializace se intenzivně věnuje především veřejnému stavebnímu právu, územnímu plánování, právu životního prostředí, komunálnímu právu, dotacím a další veřejné podpoře, hernímu právu a správnímu trestání (a je též spoluautorem hojně citovaného komentáře k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich). Ve všech těchto oblastech též již několik let úspěšně zastupuje klienty jak před správními orgány, tak před správními soudy a Ústavním soudem.

Jan Brož je místopředsedou a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky, rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a rozkladové komise ministra zdravotnictví. Dále je členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.

V rámci své legislativní praxe poskytuje klientům (a to jak z řad soukromého, tak veřejného sektoru) též odborné služby při tvorbě i připomínkování návrhů zákonů. Mezi nejvýznamnější zde patří rekodifikace (veřejného) stavebního práva, na které významně participuje kontinuálně již od roku 2018, a to včetně navazujících novelizací.

Kurzy lektora

27.
srpen

Povolování staveb od A do Z

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
18.
září

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
3.
říjen

Povolování staveb od A do Z

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
21.
listopad

Stavební právo v praxi obcí: Nový stavební zákon

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč
11.
prosinec

Povolování staveb od A do Z

Hybridní formaAkreditováno MVStavební právo
2 990 Kč