Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zastupitelstvo on-line krok za krokem

I po skončení nouzového stavu je možná účast členů zastupitelstev obcí a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva obce prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti (distančně), např. formou telekonference nebo videokonference, pokud umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.

Připravili jsme pro vás právní i technický návod, jak uskutečňovat zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference, tedy tak, aniž by se jednotliví zastupitelé museli fyzicky scházet na jednom místě. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i pro jednání rady obce, či jednání dalších orgánů obce.

Popsané řešení lze využít i v případech, kdy zasedání proběhne „standardním“ způsobem a část zastupitelů se sejde na jednom místě, nicméně někteří zastupitelé využijí možnosti připojit se k zasedání on-line.

Stav k 17. květnu 2020

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Nejčastější dotazy k zasedáním zastupitelstev on-line

Které záležitosti může zastupitelstvo projednávat na on-line zasedání?

Může se on-line zasedání zastupitelstva účastnit veřejnost?

Kdo zajistí osobám účastnícím se on-line zasedání zastupitelstva technické vybavení?

Ochrana osobních údajů

Jaké je třeba technické vybavení

Slovníček pojmů

Zastupitelé

Občané, vlastníci nemovitostí

Veřejnost

Připojení k internetu

Software (programové vybavení, aplikace) pro konání videokonference - zastupitelstva

Příprava zasedání

Termín zasedání, místo pro veřejnost

Program zasedání

Vytvoření virtuální místnosti

Zveřejnění informací o zasedání

Zasedání zastupitelstva

Připojení se předsedajícího

Připojení se ostatních účastníků

Ovládání

Správa účastníků

Hlasování

Po skončení zasedání zastupitelstva

Zápis

Tipy

Pomocník s řízením zasedání

Jak si usnadnit zasedání

Přístup k návodu mají pouze přihlášení uživatelé, kteří si k textu pořídili přístup. Přihlásit se můžete zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Objednejte si kredity v rámci předplatného zde.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit. Požádejte správce, aby objednal v rámci předplatného kredity.

Časově neomezený přístup k tomuto návodu získáte za 1 kredit.
Počet dotazů v databázi
2801

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

24. května 2020
Mimo hlavní zpravodajské kanály se rovněž ocitla pro obce velice zásadní novela zákona o pozemních komunikacích, která mj. upravuje definici autovraku tak, že by pro obce mělo být snadnější odstraňovat nepojízdná vozidla ze svých ulic a parkovišť.
17. května 2020
Zákonodárci přijali zákony č. 209/2020 Sb. a 210/2020 Sb., jimiž za určitých okolností znemožňují pronajímateli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného.
21. dubna 2020
V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla zásadní měrou z dotací, mají obvyklou záruční dobu 5 let na stavební prvky a 2-3 roky na prvky technologie ČOV.

Aktuality ze SMO

01. června 2020
Svaz měst a obcí ČR dokončuje sběr reálných dat ohledně obecních rozpočtů v květnu. Už první čísla jsou šokující: propady příjmů dosahují běžně 35 %. Na vině jsou opatření ministerstva financí, která dopadají na obce.
21. května 2020
Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 změnila. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Stejně tak ho dostanou i lidé, kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o staršího hendikepovaného, který s nimi žije ve společné domácnosti.