Nápověda

Nápověda

OBECNÉ DOTAZY

Jaké služby Poradna pro obce poskytuje?

Poradna pro obce poskytuje:

  • zodpovídání písemných právních dotazů formou zpřístupnění databáze již zodpovězených dotazů,
  • zodpovídání písemných právních dotazů formou individuálně zpracované odpovědi,
  • zodpovídání telefonických právních dotazů,
  • automatizované vzory právních dokumentů,
  • vyhledávání v právních předpisech.

Poskytnutí odpovědi na dotaz nebo vzorového právního dokumentu v žádném případě nemůže nahradit plnohodnotné právní služby poskytované advokátní kanceláří v rámci standardního výkonu advokacie.

Pro koho jsou služby Poradny pro obce určeny?

Služby právní poradny jsou určeny všem obcím (obce, městyse, města, statutární města, městské části a obvody) a krajům, které mohou tyto služby za stanovených podmínek využívat prostřednictvím osob, které jsou oprávněny za příslušnou obec či kraj dle zákona, vnitřních pravidel a pokynů jednat.

Jaký je rozsah bezplatných a placených služeb v rámci Poradny pro obce?

Jste-li členem Svazu měst a obcí České republiky, máte pro každý kalendářní rok v rámci bezplatných služeb k dispozici 5 kreditů, které můžete použít v libovolné kombinaci na výše uvedené poskytované služby, vyjma vyhledávání v právních předpisech, jež je součástí placeného balíčku Právní předpisy nebo ALL inclusive.

Konkrétní nabídku placených služeb naleznete v našem e-shopu.

Jak provést objednávku placených služeb?

Máte-li zájem o placené služby Poradny pro obce, je nejprve nutné přihlásit se do systému prostřednictvím svých údajů a v záložce „Můj účet“ kliknout na tlačítko Nová objednávka služeb. Zde si vyberete ze seznamu placených služeb tu, která Vám bude nejvíce vyhovovat. Na základě Vaší objednávky Vám emailem přijde zálohová faktura s výzvou k zaplacení služeb.

Konkrétní nabídku placených služeb naleznete v našem e-shopu.

Kdo jde poskytovatelem služby Poradna pro obce?

Poskytovatelem služeb je: KVB advokátní kancelář s.r.o., IČO: 01460412, se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924.

Jaké jsou obchodní podmínky a jak jsou chráněny osobní údaje?

Obchodní podmínky Poradny pro obce a informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

TECHNICKÉ DOTAZY

Jakým způsobem lze webovou aplikaci právní poradny využívat?

K čerpání výše uvedených služeb, ať již za kredity nebo v rámci objednaných produktů, je nezbytné, aby byla klientská obec (či Dobrovolný svazek obcí) registrována a každý uživatel měl zřízen svůj uživatelský účet.

Jste-li členem Svazu měst a obcí České republiky, nebo jste byli zapojeni do projektu ESO, byli jste zaregistrováni automaticky a obdrželi jste nezbytné přihlašovací údaje do svých e-mailových schránek. Pokud tyto údaje nemáte (např. se změnilo vedení obce), napište nám nebo zavolejte.

Nejste-li členem Svazu měst a obcí České republiky, musíte se pro vytvoření uživatelského účtu nejprve zaregistrovat.

Jak založit účet dalším uživatelům?

Každá členská obec má možnost vytvořit až 11 individuálních přístupů do systému (správce + 10 dalších osob).

Tyto uživatelské účty lze zřídit po přihlášení správce do systému, v sekci „Můj účet“ a dále po kliknutí na „Správa uživatelů“. Zde zvolíte “Přidat nového uživatele“, vyplníte veškeré údaje o uživateli, potvrdíte souhlas pro nakládání s osobními údaji uživatele v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů a kliknete na „Vytvořit uživatele“. Po vytvoření účtu se novému uživateli odešlou informace s pokyny pro přihlášení na zadaný e-mail.

Jak postupovat při zapomenutí hesla?

V případě, že jste zapomněli své heslo, můžete si zažádat o jeho změnu na tomto odkazu: https://www.poradnaproobce.cz/zapomenute-heslo. Zde vyplníte svoji e-mailovou adresu, opíšete ověřovací kód a kliknete na tlačítko „Obnovit heslo“.

Následně Vám e-mailem přijde výzva ke změně Vašeho hesla.

Jak zjistíme, kolik máme kreditů?

Pro zjištění počtu kreditů se musíte přihlásit pomocí svých údajů do systému. Po přihlášení klikněte na „Můj účet“. Zobrazí se Vám základní údaje o obci/městě. Počet kreditů vidíte v dolní části stránky pod kontaktními údaji o subjektu.

Co všechno je považováno za 1 kredit?

Za vyčerpání 1 kreditu se automaticky považuje:

  • zodpovězení telefonického dotazu, nebo
  • vypracování individuálního písemného dotazu, nebo
  • tvorba automatického právního dokumentu, nebo
  • okamžité zodpovězení písemných dotazů zobrazením odpovědí z databáze.

Za vyčerpání 1 kreditu (tedy za zodpovězení 1 dotazu) se automaticky považuje zobrazení první odpovědi z databáze již zodpovězených dotazů poté, co došlo k přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu. K odhlášení z uživatelského účtu dojde automaticky buď po uplynutí 2 hodin od okamžiku zobrazení první odpovědi z databáze již zodpovězených dotazů (v rámci tohoto časového úseku lze neomezeně zobrazovat odpovědi na již zodpovězené dotazy), nebo okamžikem položení písemného dotazu, na který má být vypracována individuální písemná odpověď.

DOTAZY K VYHLEDÁVÁNÍ A ZADÁVÁNÍ DOTAZŮ

Jak ve webové aplikaci Poradny pro obce vyhledávat?

V databázi již zodpovězených dotazů můžete vyhledávat buď prostřednictvím položené otázky („Který orgán obce rozhoduje o přijetí dotace?“) nebo zadáním klíčových slov („pravomoc k přijetí dotace“). Po zadání Vám budou zobrazeny odpovědi na již dříve zodpovězené písemné dotazy, které budou vyhodnoceny jako nejvíce relevantní k Vámi zadanému dotazu.

Zobrazený dotaz včetně odpovědi můžete dle svého uvážení vytisknout, uložit ve formátu PDF či poslat na e-mailovou adresu.

Co dělat, když nenaleznu odpověď na položený dotaz?

V případě, že v databázi již zodpovězených dotazů nenaleznete odpověď na položený dotaz, můžete za účelem získání odpovědi položit individuální písemný dotaz, na který Vám bude vypracována písemná odpověď.

Písemný dotaz je možné položit pouze v rámci přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu na těchto webových stránkách. Po přihlášení přejděte k vyhledávání v již zodpovězených dotazech. Do vyhledávacího okna zadejte požadovaný dotaz pomocí klíčových slov a klikněte na „Vyhledat“. Po vyhledání se Vám zobrazí seznam všech dotazů, obsahujících zadané klíčové slovo. Na konci tohoto seznamu (stránky) naleznete větu: "Nenašli jste dotaz s odpovědí, které jste potřebovali? Pošlete nám svůj dotaz", kam můžete napsat Váš individuální písemný dotaz.

Telefonický dotaz je možné položit každý pracovní den v čase od 10 do 18 hodin na telefonním čísle 226 257 505.

Z jakých právních oblastí mohu pokládat dotazy?

Dotazy můžete pokládat ze všech oblastí platného českého práva, které se vztahují k fungování obce, resp. k agendám, které obce řeší, a to včetně rozpočtových pravidel.

V rámci Poradny pro obce nejsou zodpovídány dotazy z oblasti daňového práva a oblasti účetnictví jakož i jakékoliv dotazy odkazující se na další dokumenty. Poradna pro obce rovněž neprovádí revize smluv či jiných dokumentů a ani žádné smlouvy či jiné dokumenty nesepisuje.

Upozorňujeme, že ve výjimečných případech může být zodpovězení dotazu odepřeno, a to sice v případech, kdy je provozovatel Poradny pro obce povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejm. v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii). Pokud taková situace nastane, budete o ni bezprostředně informován.

Co vše je možné považovat za jeden dotaz?

Za jeden dotaz se považuje i otázka (dotaz) obsahující dílčí poddotazy, jestliže se tyto vztahují k totožnému právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a zodpovězení všech těchto poddotazů v důsledku toho nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů.

V souladu s výše uvedeným se za jediný písemný dotaz považuje dotaz, jehož složitost nevyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Za jediný telefonický dotaz lze považovat pouze takový dotaz, kdy celková doba hovoru nepřesáhne 20 minut.

Za jak dlouho obdržím odpověď na individuálně položený dotaz?

V případě písemných dotazů obdržíte vypracovanou písemnou odpověď na uvedenou e-mailovou adresu standardně do 6 pracovních dnů od položení dotazu. V případě náročnějšího dotazu (tj. zejména dotazu dotýkajícího se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dní.

V případě telefonických dotazů je odpověď poskytnuta ve většině případů okamžitě. Jestliže není okamžité poskytnutí odpovědi možné, je Vám tato skutečnost sdělena, načež je neprodleně započnuto s přípravou odpovědi a jakmile to je možné, je Vám za účelem sdělení odpovědi zatelefonováno zpět.

V podrobnostech ohledně výše uvedeného odkazujeme na OBCHODNÍ PODMÍNKY.