Nápověda

Nápověda

OBECNÉ DOTAZY

Co nabízí Poradna pro obce?

Poradna pro obce poskytuje především přístup k tisícům zpracovaných a stále aktualizovaných odpovědí na právní dotazy územním samosprávným celkům a jejich představitelům, dále pak např. poskytuje individuální odpovědi na jejich dotazy. Vedle toho nabízí akreditované i neakreditované vzdělávání.

Komplexní představení služeb Poradny pro obce naleznete zde.

Pro koho jsou služby Poradny pro obce určeny?

Služby Poradny pro obce jsou určeny především obcím (obce, městyse, města, statutární města, městské části a obvody) a krajům. Služby využívají především starostové, radní, zastupitelé, zaměstnanci či např. účetní.

Služby však mohou využívat i ostatní právnické či fyzické osoby.

Pozn. - rozsah služeb poskytovaný ostatním právnickým či fyzickým osobám může být omezen z důvodů omezení vyplývajících z právního řádu (zejm. zákon o advokacii) či advokátních předpisů

Kdo jde poskytovatelem služby Poradna pro obce?

Poskytovatelem služeb je: KVB advokátní kancelář s.r.o., IČO: 01460412, se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31924.

DOTAZY K VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

Co potřebuji, abych mohl využívat služby Poradny pro obce?

K využívání služeb je v prvé řadě nezbytné, abyste byl přihlášen do svého uživatelského účtu.

Dále je potřeba, aby Vaše obec, město či dobrovolný svazek obcí (případně Vy sami) měly služby Poradny předplacené nebo měly dostatek kreditů nebo abyste měli aktivovaný zkušební přístup.

Pozn. - některé služby lze využívat bez předplatného či kreditů

K čemu slouží kredity a jak je získat?

Kredity slouží k čerpání služeb, které nemá klient (obec, město, dobrovolný svazek) předplacené. Nemá-li klient předplacené příslušné služby, může využít kredity k

Kredity lze získat v rámci předplatného některých služeb.

Jak zjistím, kolik mám kreditů?

Pro zjištění počtu kreditů se musíte přihlásit do Poradny. Po přihlášení klikněte na tlačítko Můj účet. V sloupečku s údaji o Vaší obci/městě naleznete vespod informace o počtu kreditů.

Jaký je rozsah bezplatných a placených služeb v rámci Poradny pro obce?

Nemáte-li k dispozici kredity, lze můžete čerpat v rámci předplatného. Detailní informace o předplatném a zahrnutých službách naleznete v našem e-shopu.

Vybrané placené služby si můžete zdarma vyzkoušet v rámci zkušebního přístupu

Pozn. - pro čerpání některých služeb není nezbytné ani předplatné ani nejsou potřeba kredity

Co je to zkušební přístup?

Kdokoliv s uživatelským účtem v Poradně pro obce si může aktivovat na 14 dní bezplatný přístup k vybraným službám Poradny pro obce. Vedle uživatelského účtu je k aktivaci nezbytné mobilní telefonní číslo (pro Českou republiku), na kterou se doručuje aktivační kód. 5 kreditů, které můžete použít na čerpání služeb Poradny.

Pozn. - telefonní číslo lze k tomuto účelu použít pouze jednou

Jak provést objednávku placených služeb?

Máte-li zájem o placené služby Poradny, navštivte náš e-shop, kde si snadno vyberete z balíčků předplacených služeb.

UŽIVATELÉ A UŽIVATELSKÉ ÚČTY

Kdo je to uživatel a co je to uživatelský účet?

Klienty Poradny pro obce jsou především obce (včetně měst, městysů, městských obvodů či částí) a dobrovolné svazky obcí. Každému klientovi náleží jeden či více uživatelů, jimiž jsou zpravidla starosta a další členové zastupitelstva, tajemník, úředníci, účetní apod.

Každý uživatel musí mít zřízen svůj uživatelský účet. Uživatelský účet je jednoznačně idenfikován e-mailovou adresou uživatele (musí jít o funkční adresu, na kterou lze doručovat) a chráněn heslem.

Pouze uživatel s uživatelským účtem se uživatel může přihlásit do Poradny a čerpat její služby, přijímat na svou emailovou adresu informace z Poradny, prohlížet odpovědi na své individuální dotazy, označovat si zajímavé dotazy apod.

Obcím a městům (včetně městských obvodů a částí), které se do 30. dubna 2024 staly členy Svazu měst a obcí České republiky, byly automaticky vytvořeny uživatelské účty jejím starostů (primátorům).

Obdobně byly zřizovány uživatelské účty osobám z obcí, měst a dobrovolných svazků obcí projektu Centra společných služeb.

Dále byly automaticky zřizovány uživatelské účty účastníků projektu ESO, a to na základě údajů poskytovaných Svazem měst a obcí České republiky. Tito uživatelé však nemají standardně přístup ke všem předplaceným službám, viz nápověda Uživatelé z projektu ESO.

Ostatním uživatelům zřizuje uživatelské účty v rámci klientského účtu obce správce (viz nápověda Jak zřídit uživatelský účet dalším uživatelům?), nebo si mohou vytvořit vlastní klientský i uživatelský účet.

Kdo je to správce?

Každý klient Poradny (obec, město, dobrovolný svazek obcí) by měl mít mezi svými uživateli alespoň jednoho správce. Tím je automaticky starosta. Správce pak může vybrat mezi ostatními uživateli další správce.

Správce může vytvářet a rušit další uživatelské účty, objednávat služby Poradny, sledovat aktivity uživatelů v rámci Poradny apod.

Jak zřídit uživatelský účet dalším uživatelům?

Obecně platí, že každý klient (obec, dobrovolný svazek obcí) může zřídit až 11 plnohodnotných uživatelských účtů pro přístup do Poradny pro obce.

Pozn.: pokud však obec potřebuje více těchto účtů, může si je objednat v e-shopu.

Tyto uživatelské účty může po přihlášení do Poradny založit správce, v sekci Můj účet a po kliknutí na Správa uživatelů. Zde klikne na tlačítko “Přidat nového uživatele“, vyplní nezbytné údaje o uživatel a klikne na tlačítko „Vytvořit uživatele“. Po vytvoření účtu se novému uživateli odešlou informace s pokyny pro přihlášení na zadaný e-mail.

Výjimku představují uživatelské účty účastníků projektu ESO. Těm byl účet zřizován automaticky (na základě údajů poskytovaných Svazem měst a obcí České republiky). Standardně nemají tito uživatelé přístup ke všem předplaceným službám, a jejich účty se proto do výše uvedeného limitu 11 uživatelů nezapočítávají.

Další výjimku pak představují uživatelské účty osob, které se samy registrovaly, viz nápověda Mohu se sám registrovat do Poradny?

Jak spravovat uživatelské účty?

Zřízené uživatelské účty může po přihlášení do Poradny prohlížet a spravovat správce, a to kliknutím na tlačítko Můj účet a po kliknutí na Správa uživatelů.

Zde má kompletní přehled všech uživatelů (jejich uživatelských účtů).

Kliknutím na odkaz Editovat (vpravo) může správce následně upravovat údaje uživatele, jako jsou jméno, tituly, email, funkci, telefon a fotografii, eventuálně mu přidat (odebrat) správcovská oprávnění.

Byl-li uživatel účastník projektu ESO, má u svého uživatelského účtu zobrazen buď štítek Pouze ESO nebo ESO. V prvním případě nemá uživatel přístup ke všem předplaceným službám a možnost čerpat kredity, ve druhém případě má stejná oprávnění jako jakýkoliv jiný uživatel, viz nápověda Uživatelé z projektu ESO. Chce-li správce umožnit uživateli bez přístupu k službám a kreditům plnohodnotný přístup, musí kliknout na odkaz Povolit služby (vpravo).

Uživatelský účet lze odstranit kliknutím na odkaz Odstranit (vpravo).

Jak postupovat při zapomenutí hesla?

V případě, že jste zapomněli své heslo, můžete si zažádat o jeho změnu na tomto odkazu: https://www.poradnaproobce.cz/zapomenute-heslo. Zde vyplníte svoji e-mailovou adresu, opíšete ověřovací kód a kliknete na tlačítko „Obnovit heslo“.

Následně Vám e-mailem přijde výzva ke změně Vašeho hesla.

Uživatelé z projektu ESO

Uživatelům z řad účastníků projektu ESO byl v rámci tohoto projektu zřízen uživatelský účet v Poradně.

Uživatelé z projektu ESO nemají standardně přístup ke všem službám klienta, ke kterému jsou přiřazeni (ke službám své obce, města, dobrovolného svazku obcí) a nemohou ani čerpat kredity, které patří klientovi. Výjimkou jsou správci a uživatelé, jejichž účty byly vytvořeny před zahájením projektu ESO.

Další výjimku pak představují ti uživatelé z projektu ESO, kterým správce povolil čerpání dalších služeb.

Mohu se sám registrovat do Poradny?

Obcím, které se do 30. dubna 2024 staly členy Svazu měst a obcí České republiky nebo které se účastnily projektu ESO, byly na emailové adresy starostů rozeslány přístupové údaje pro přístup do Poradny. Uživatelé ostatních obcí (nečlenů Svazu či projektu ESO) mají možnost se samostatně registrovat.

K již existujícím účtům obcí se mohou také sami registrovat další uživatelé.Tito uživatelé však nemohou čerpat žádné placené služby Poradny, a to do okamžiku, než je správce dané obce schválí. Pozn. - taková registrace má smysl především pro uživatele, kteří chtějí dostávat informace e-mailem či mít přístup k dalším (neplaceným) službám Poradny.

Neschválené uživatele může schválit správce obce v rámci Správy uživatelů. Neschválený uživatel je v seznamu uživatelů označen štítkem Neschválený.

VYHLEDÁVÁNÍ ODPOVĚDÍ NA DOTAZY A VKLÁDÁNÍ DOTAZŮ

Jak v Poradně vyhledat odpověď na svůj dotaz?

V databázi již zodpovězených dotazů můžete vyhledávat buď prostřednictvím položené otázky („Který orgán obce rozhoduje o přijetí dotace?“) nebo zadáním klíčových slov („pravomoc k přijetí dotace“). Po zadání Vám budou zobrazeny odpovědi na již dříve zodpovězené písemné dotazy, které budou vyhodnoceny jako nejvíce relevantní k Vámi zadanému dotazu.

Zobrazený dotaz včetně odpovědi můžete dle svého uvážení vytisknout, uložit ve formátu PDF či poslat na e-mailovou adresu.

Co dělat, když nenaleznu odpověď na položený dotaz?

V případě, že v databázi již zodpovězených dotazů nenaleznete odpověď na položený dotaz, můžete za účelem získání odpovědi položit individuální písemný dotaz, na který Vám bude vypracována písemná odpověď.

Písemný dotaz je možné položit pouze v rámci přihlášení prostřednictvím vytvořeného uživatelského účtu na těchto webových stránkách. Po přihlášení přejděte k vyhledávání v již zodpovězených dotazech. Do vyhledávacího okna zadejte požadovaný dotaz pomocí klíčových slov a klikněte na „Vyhledat“. Po vyhledání se Vám zobrazí seznam všech dotazů, obsahujících zadané klíčové slovo. Na konci tohoto seznamu (stránky) naleznete větu: "Nenašli jste dotaz s odpovědí, které jste potřebovali? Pošlete nám svůj dotaz", kam můžete napsat Váš individuální písemný dotaz.

Telefonický dotaz je možné položit každý pracovní den v čase od 10 do 18 hodin na telefonním čísle 226 257 505.

Z jakých právních oblastí mohu pokládat dotazy?

Dotazy můžete pokládat ze všech oblastí platného českého práva, které se vztahují k fungování obcí či dobrovolných svazků obcí, resp. k agendám, které tyto subjekty vykonávají.

Dotazy z oblasti daňového práva a oblasti účetnictví lze pokládat pouze písemně, a to v rámci příslušného předplatného.

Nelze pokládat jakékoliv dotazy odkazující se na další dokumenty. Poradna pro obce rovněž neprovádí revize smluv či jiných dokumentů a ani žádné smlouvy či jiné dokumenty nesepisuje. K vytváření právních dokumentů lze ovšem využít službu Automatické dokumenty.

Ve výjimečných případech může být zodpovězení dotazu odepřeno, a to sice v případech, kdy je provozovatel Poradny pro obce povinen odmítnout poskytnutí právních služeb dle právních předpisů upravujících výkon advokacie (tj. zejm. v případech střetu zájmů uvedených v § 19 zákona o advokacii). Pokud taková situace nastane, budete o ni bezprostředně informován.

Co vše je možné považovat za jeden dotaz?

Za jeden dotaz se považuje i otázka (dotaz) obsahující dílčí poddotazy, jestliže se tyto vztahují k totožnému právnímu problému a k výkladu totožných zákonných ustanovení a zodpovězení všech těchto poddotazů v důsledku toho nevyžaduje podstatně delší čas k přípravě a poskytnutí odpovědi, než jaký by vyžadovalo zodpovězení jediného z těchto poddotazů.

V souladu s výše uvedeným se za jediný písemný dotaz považuje dotaz, jehož složitost nevyžaduje čas na přípravu odpovědi delší než 2 hodiny. Za jediný telefonický dotaz lze považovat pouze takový dotaz, kdy celková doba hovoru nepřesáhne 20 minut.

Za jak dlouho obdržím odpověď na individuálně položený dotaz?

V případě písemných dotazů obdržíte vypracovanou písemnou odpověď na uvedenou e-mailovou adresu standardně do 6 pracovních dnů od položení dotazu. V případě náročnějšího dotazu (tj. zejména dotazu dotýkajícího se právních otázek v literatuře či judikatuře dosud neřešených, úzce specializované problematiky či zcela nové právní úpravy) může lhůta pro zodpovězení dotazu činit až 10 pracovních dní.

V případě telefonických dotazů je odpověď poskytnuta ve většině případů okamžitě. Jestliže není okamžité poskytnutí odpovědi možné, je Vám tato skutečnost sdělena, načež je neprodleně započnuto s přípravou odpovědi a jakmile to je možné, je Vám za účelem sdělení odpovědi zatelefonováno zpět.

V podrobnostech ohledně výše uvedeného odkazujeme na OBCHODNÍ PODMÍNKY.

AUTOMATICKÉ DOKUMENTY

Chtěl jsem vytvořit automatický dokument, ale nic se nestalo

Pokud se po kliknutí na tlačítko "Vytvořit dokument" nic nestalo (neobjevilo se nové okno s dokumentem, neobjevilo se žádné hlášení apod.), je patrně příčinou nastavení Vašeho internetového prohlížeče, kdy máte nastaveno blokování otvírání nových oken či záložek.

Zde nabízíme odkaz na postup, jak v prohlížeči vyskakovací okna povolit (a umožnit tak i otevření automatického dokumentu): Firefox.

VZDĚLÁVACÍ KURZY

Jsem účastník on-line kurzu, ale nedorazily mi přístupové údaje

Přístupové udaje posíláme v předstihu několika dní, a to na e-mailovou adresu uvedenou při objednání kurzu. Zkontrolujte si prosím vedle složky došlé pošty též složku pro spam (nevyžádanou poštu), reklamní poštu apod.

Pakliže jste e-mail přesto nenašli, kontaktujte nás prosím na telefonních číslech 776 032 855 nebo 226 257 505.