KVB advokátní kancelář s.r.o.

Kdy a kde:
5. - 7. února 2020

Kongres hotel Jezerka

Seč – Ústupky 278, 538 07 (Pardubický kraj)

´

Aktuální témata

  • Trestná činnost zastupitelů – na co si dávat pozor
  • Připravované změny v činnosti ÚSC
  • Rekodifikace stavebního práva – co přinese obcím
  • Místní poplatky
  • Veřejné zakázky z pohledu obcí
  • Developerské projekty na území města nebo obce
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Opět Vás zveme do krásného prostředí Kongres hotelu Jezerka na Seči, nejmodernějším kongresovém hotelu Pardubického kraje. Účastníci mohou stejně jako vloni v průběhu konference využít další zázemí hotelu, a to včetně wellness a bowlingové dráhy. Po oba dva konferenční večery je naplánovaný večerní raut s živou hudbou, což je mimo jiné příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Účastnické poplatky

Členové SMO ČR, klienti KVB, krajské úřady
5 990 Kč
Každá dalš osoba 5 490 Kč
Ostatní
7 990 Kč

Účastnické poplatky jsou uvedeny bez DPH.
Cena ubytovní není zahrnuta v účastnickém poplatku.

Storno poplatky

V případě odhlášení účastnka z konference platí tyto storno podmínky:

  • Odhlásí-li se účastník 7 dní před zahájením konference, má povinnost uhradit storno poplatek 50% ze zaplaceného registračního poplatku
  • Odhlásí-li se účastník 2 a méně dní před zahájením, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100% ze zaplaceného registračního poplatku

Generální partneři

Hlavní partner

Další partneři

Registrace

Objednavatel:

Nově si můžete domluvit schůzku s právníkem a zkonzultovat otázky, které va Vaší obci řešíte.

UPOZORNĚNÍ:

V Kongres hotelu Jezerka jsou k dispozici poslední lůžka. Můžete však také využít ubytovacích kapacit hotelu Delta či Kraskov. Další informace o ubytování naleznete ve druhém kroku registrace na konferenci.

Dovolujeme si upozornit, že akce bude natáčena za účelem zveřejnění konferenčních příspěvků členům SMO ČR.

Účastníci

Jméno: E-mail: Funkce:
Přidat účastníka

Kontakt

V případě organizačních dotazů se obracejte na Petru Lešákovou
E-mail: vzdelavani@akkvb.cz
Telefon: +420 776 779 731
případně sekretariát AK KVB na čísle +420 226 259 401

Zkušenosti z praxe AK KVB

17. ledna 2021

V rámci zákona o místních poplatcích dochází již od 1. 1. 2021 k úpravě poplatku z pobytu, konkrétně k rozšíření „pobytů“, které nejsou předmětem poplatku. Jedná se o pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou (z veřejného zdravotního pojištění), pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda.

Zobrazit více ...

31. prosince 2020

Již několikrát se nám dostalo ze strany obcí vcelku netradičního dotazu, který nemířil na řešení rušení nočního klidu, ba právě naopak na postup, jak umožnit na území obce pořádat události, které by potenciálně mohly být s to narušit odpočinek jejich obyvatelům v noční době.

Zobrazit více ...

16. prosince 2020

Přes návrh Senátu odložit účinnost nové odpadové legislativy o rok poslanci setrvali na svém původním návrhu a 1. ledna 2021 tak nabývá účinnosti nový zákon o odpadech a mnoho dalších právních předpisů včetně např. změny zákona o místních poplatcích.

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

15. ledna 2021

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila...

Zobrazit více ...

06. ledna 2021

Již 30. 12. 2020 vyšel ve Sbírce soubor zákonů tzv. daňového balíčku, kterým se navyšuje rozpočtové určení daní z 23,58 % na 25,84 %. U krajů byla změna z 8,92 na 9,78 %.

Zobrazit více ...

28. prosince 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj od 23.12.2020 začalo přijímat žádosti od obcí na dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. V rámci nového dotačního titulu je připraveno až 600 milionů korun. Žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel, které mohou žádosti posílat až do 5. března 2021.

Zobrazit více ...