Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Ve dnech 5. až 7. února 2020 proběhne již tradiční Právní konference Svazu měst a obcí ČR. Cílem Právní konference je poskytnout prostor pro sdílení informací o aktuálních tématech mezi vrcholnými představiteli, odborníky v oblasti veřejné správy a práva a zástupci z řad volených představitelů měst a obcí.

Záštitu nad Právní konferencí v roce 2020 převzala ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová

Kdy a kde

5.–7. února 2020

Kongres hotel Jezerka

Seč – Ústupky 278, 538 07 (Pardubický kraj)

PROGRAM

Aktuální témata

  • Trestná činnost zastupitelů – na co si dávat pozor
  • Připravované změny v činnosti ÚSC
  • Rekodifikace stavebního práva – co přinese obcím
  • Místní poplatky
  • Veřejné zakázky z pohledu obcí
  • Developerské projekty na území města nebo obce
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Opět Vás zveme do krásného prostředí Kongres hotelu Jezerka na Seči, nejmodernějším kongresovém hotelu Pardubického kraje. Účastníci mohou stejně jako vloni v průběhu konference využít další zázemí hotelu, a to včetně wellness a bowlingové dráhy. Po oba dva konferenční večery je naplánovaný večerní raut s živou hudbou, což je mimo jiné příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Zajímaví hosté

Klára Dostálová
ministryně pro místní rozvoj
Petr Mlsna
náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu
Martin Richter
ředitel odboru insolvenčního Ministerstva spravedlnosti ČR
Robin Mlynář
advokát
Adam Furek
oddělení legislativně právní, Ministerstvo vnitra ČR
Lukáš Rothanzl
advokát
Roman Pečenka
advokát
Tomáš Hrstka
advokát
Radka Vladyková
výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR
Lukáš Váňa
advokát
Martin Netolický
hejtman Pardubického kraje
Hynek Brom
1. místopředseda ÚOHS
Robert Pergl
Czech Smart City Cluster
Tomáš Kadeřábek
ředitel Asociace developerů

Účastnické poplatky

Členové SMO ČR, klienti KVB, krajské úřady

5 990 Kč
každá další osoba 5 490 Kč
Ostatní
7 990 Kč


Účastnické poplatky jsou uvedeny bez DPH.
Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku

Storno podmínky

V případě odhlášení účastníka z konference platí tyto storno podmínky:

  • Odhlásí-li se účastník 7 dní před zahájením konference, má povinnost uhradit storno poplatek 50 % ze zaplaceného registračního poplatku
  • Odhlásí-li se účastník 2 a méně dní před zahájením, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 100 % ze zaplaceného registračního poplatku

Generální partneři

Hlavní partner

Další partneři

Registrace

OBJEDNATEL

Jsme členy SMO ČR
Jsme klienti KVB advokátní kaceláře
Jsme z krajského úřadu

Nově si můžete domluvit schůzku s právníkem a zkonzultovat otázky, které ve Vaši obci řešíte.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci s právníkem

UPOZORNĚNÍ! V Kongres hotelu Jezerka jsou k dispozici poslední lůžka. Můžete však také využít ubytovacích kapacit hotelu Delta či Kraskov. Další informace o ubytování naleznete ve druhém kroku registrace na konferenci.

Dovolujeme si upozornit, že akce bude natáčena za účelem zveřejnění konferenčních příspěvků členům SMO ČR.


Účastníci

Titul Jméno Příjmení Titul za Email Funkce

Kontakt

V případě organizačních dotazů se obracejte na Petru Lešákovou

e-mail: vzdelavani@akkvb.cz

telefon 776 779 731

případně sekretariát AK KVB na čísle 226 259 401

Počet dotazů v databázi
2793

Možnost objednání služeb Poradny pro obce s odloženou splatností

Zkušenosti z praxe AK KVB

21. dubna 2020
V poslední době se na nás obrátily obce, které řeší reklamace teprve pár let provozovaných kanalizací a čističek odpadních vod. Tyto stavby, financované zpravidla zásadní měrou z dotací, mají obvyklou záruční dobu 5 let na stavební prvky a 2-3 roky na prvky technologie ČOV.
17. dubna 2020
V aktuální době je standardní legislativní činnost upozaděna nejrůznějšími usneseními vlády, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a dalšími právními akty vztahujícími se k nouzovému stavu. V rámci zajištění informovanosti občanů však obce narážejí na to, že jim nejsou veškeré tyto akty hromadně zasílány tak, aby je např. mohly vyvěsit na úřední desce či jiném místě, aby se s nimi mohli občané seznámit.
08. dubna 2020
Stav nouze vyhlášený vládou České republiky a celospolečenská krize související s pandemií nového typu koronaviru má naprosto jistě potenciál suspendovat množství formálních procedur pro nakládání s veřejnými prostředky a zadávání veřejných zakázek není výjimkou.

Aktuality ze SMO

28. dubna 2020
Ministerstvo financí připravilo aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace. Z aktualizované predikce je zřejmé, že meziroční propad daňových příjmů je odhadován na - 23 mld. Kč (- 10,4 %) u obcí a na - 8 mld. Kč (-10,9 %) u krajů. Přílohy jsou ke stažení níže.
24. dubna 2020
S platností od 24. dubna se můžeme venku pohybovat ve skupinách až 10 lidí. S negativním testem na Covid-19 lze od pondělí překročit i hranice. Jaká další uvolnění nás čekají?