Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Ve dnech 6.–8. února 2019 proběhla již tradiční Právní konference Svazu měst a obcí ČR určená pro neprávníky z řad volených představitelů měst a obcí. Konference zkušeným, ale i nově zvoleným starostům a místostarostům bez dřívější zkušenosti s vedením obce přiblížila, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dát pozor.

Záštitu nad Právní konferencí v roce 2019 převzal ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Kdy a kde

6.–8. února 2019

Kongres hotel Jezerka

Seč – Ústupky 278, 538 07 (Pardubický kraj)

PROGRAM SBORNÍK PREZENTACÍ

Aktuální témata

  • Trestněprávní odpovědnost zastupitelů
  • Odpovědnost zastupitelů při vynakládání veřejných prostředků
  • Očekávané změny v legislativě
  • Kamerový systém na území města z hlediska práva
  • Regulace hazardu
  • Chytrá města
  • Developerské projekty na území města
  • Uzavírání pojistných smluv obcemi
  • Možnosti obce při péči o rodinné firmy

Zajímaví hosté

Jan Kněžínek
ministr spravedlnosi
Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce
Petr Mlsna
náměstek ministra vnitra
Hynek Brom
1. místopředseda ÚOHS
Tomáš Gřivna
advokát, vysokoškolský pedagog
Stanislav Kadečka
advokát, vysokoškolský pedagog
Roman Pečenka
advokát, místostarosta obce
Stanislav Servus
advokát, vysokoškolský pedagog
Miroslav Matej
ředitel odboru Financování územních rozpočtů, MF ČR
David Bauer
ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, MF ČR
Martin Richter
ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců, MS ČR
Miloslav Kvapil
cerifikovaný interní auditor ve veřejné správě
Pavel Drahovzal
výkonný ředitel SMO ČR
Roman Flek
prokurista D.A.S.
Miroslav Ondrúš
specialista na pojistné spory
František Málek
advokát
Robert Pergl
advokát, vedoucí pracovní skupiny Czech Smart City Cluster
Jiří Jirkovský
generální ředitel VDT Technology a.s.
Erik Feldman
specialista na kamerové systémy
Petr Stiegler
specialista na GDPR
Tomáš Kadeřábek
ředitel Asociace developerů
Michal Svoboda
odbor Účetnictví a auditu, MF ČR

Účastnické poplatky

Členové SMO ČR nebo úředníci krajských úřadů
6 950 Kč
každá další osoba 5 950 Kč
Nečlenové SMO ČR
8 500 Kč


Účastnické poplatky jsou uvedeny včetně DPH!
Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku!

Generální partner

Další partneři

Počet dotazů v databázi
2622

Aktuality ze SMO

04. března 2019
Vesnice roku 2019 - zahájení nového ročníku soutěže. Vesnice jsou klenoty naší země a tato soutěž je dává na odiv a pro inspiraci všem, uvedl František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR, při podpisu vyhlášení podmínek soutěže VESNICE ROKU pro rok 2019.
04. března 2019
Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 16.2. 2019 - 28.2. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí.
07. února 2019
IV. Právní konference Svazu měst a obcí ČR - Kam až sahá odpovědnost komunálních politiků? Trestněprávní, soukromoprávní, politická a občanská odpovědnost. Jako červená nit se všechny tyto typy odpovědností vinou životem komunálních politiků. Jak dostát svým předvolebním slibům a zároveň se do ničeho takzvaně „nenamočit“?
23. ledna 2019
Výše odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1. ledna 2019 Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Aktuality z KVB

23. ledna 2019
Smlouva o dílo na rozšíření čistírny odpadních vod Naše kancelář v současné době spolupracuje s obcí, která chystá velkou investici do své technické infrastruktury.
18. prosince 2018
Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob - V současné době se na nás v hojné míře obrací klienti z řad obcí ve věci tzv. povinné evidence skutečných majitelů právnických osob. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti některá z ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy také jako AML zákon.