4 měsíce prohlížení dotazů bez omezení!

4 měsíce od skončení voleb do zastupitelstev obcí můžete prohlížet veškeré zpracované dotazy s odpověďmi zcela bez omezení!

Pro zobrazení prvních 5 dotazů bez omezení nepotřebujete být ani přihlášen! Pro další neomezené prohlížení dotazů a odpovědí do 7. února 2019 je třeba přihlášení. Pokud ještě nemáte v poradnaproobce.cz zřízen účet, nezabere Vám jeho zřízení více než 2 minuty.

(kliknutím kamkoliv na tento rámeček jej zavřete)

Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Přijměte pozvání na již tradiční Právní konferenci Svazu měst a obcí ČR, která je určená pro neprávníky z řad volených představitelů měst a obcí. Konference má zkušeným, ale i nově zvoleným starostům a místostarostům bez dřívější zkušenosti s vedením obce přiblížit, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dát pozor.

Záštitu nad Právní konferencí v roce 2019 převzal ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Kdy a kde

6.–8. února 2019

Kongres hotel Jezerka

Seč – Ústupky 278, 538 07 (Pardubický kraj)

REGISTROVAT PROGRAM

Aktuální témata

  • Trestněprávní odpovědnost zastupitelů
  • Odpovědnost zastupitelů při vynakládání veřejných prostředků
  • Očekávané změny v legislativě
  • Kamerový systém na území města z hlediska práva
  • Regulace hazardu
  • Chytrá města
  • Developerské projekty na území města
  • Uzavírání pojistných smluv obcemi
  • Možnosti obce při péči o rodinné firmy

Zajímaví hosté

Jan Kněžínek
ministr spravedlnosi
Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce
Petr Mlsna
náměstek ministra vnitra
Hynek Brom
1. místopředseda ÚOHS
Tomáš Gřivna
advokát, vysokoškolský pedagog
Stanislav Kadečka
advokát, vysokoškolský pedagog
Roman Pečenka
advokát, místostarosta obce
Stanislav Servus
advokát, vysokoškolský pedagog
Miroslav Matej
ředitel odboru Financování územních rozpočtů, MF ČR
David Bauer
ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, MF ČR
Martin Richter
ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců, MS ČR
Miloslav Kvapil
cerifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Účastnické poplatky

Členové SMO ČR nebo úředníci krajských úřadů
6 950 Kč
každá další osoba 5 950 Kč
Nečlenové SMO ČR
8 500 Kč


Účastnické poplatky jsou uvedeny včetně DPH!
Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku!

Generální partner

Další partneři

Registrace

OBJEDNATEL

Členská obec SMO ČR
Úředníci krajských úřadů

Konference se uskuteční v krásném prostředí Kongres hotelu Jezerka na Seči, nejmodernějším kongresovém hotelu Pardubického kraje. Účastníci mohou v průběhu konference využít další zázemí hotelu, a to včetně wellness a bowlingové dráhy. Po oba dva konferenční večery je naplánovaný večerní raut s živou hudbou, což je mimo jiné příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Ubytovat se můžete v místě konání konference, tj. Kongres hotelu Jezerka (upozorňujeme, že kapacita tohoto ubytování je pomalu naplněna), nebo hotelu Delta či Kraskov. Další informace o ubytování naleznete ve druhém kroku registrace na konferenci.

Dovolujeme si upozornit, že akce bude natáčena za účelem zveřejnění konferenčních příspěvků členům SMO ČR.


Účastníci

Titul Jméno Příjmení Titul za Email Funkce

Kontakt

V případě organizačních dotazů se obracejte na Petru Lešákovou

e-mail: vzdelavani@akkvb.cz

telefon 776 779 731

případně sekretariát AK KVB na čísle 226 259 401

Počet dotazů v databázi
2603


Právní konference Svazu měst a obcí ČR
6.–8. 2. 2019
Kongres hotel Jezerka, Seč
Nezapomeňte se registrovat!

Aktuality ze SMO

04. ledna 2019
Právní konference 2019 - Tato tradiční významná odborná i společenská událost má zkušeným, ale i nově zvoleným starostům, místostarostům, radním a úředníkům přiblížit, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dávat pozor. První zajímavá přednáška je již ve středu 6. února večer. Ve středu a ve čtvrtek můžete rovněž sdílet své zkušenosti v rámci společenského večera.
20. prosince 2018
Ministerstvo financí zveřejnilo informaci k předkládání ročních výkazů podle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/20017 Sb.
17. prosince 2018
V rámci tradiční Celostátní finanční konference pořádané Svazem měst a obcí ČR proběhlo představení nového projektu „Efektivní správa obcí“, jehož součástí je i nové vydání velmi ceněné publikace s názvem „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018“.

Aktuality z KVB

18. prosince 2018
Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob - V současné době se na nás v hojné míře obrací klienti z řad obcí ve věci tzv. povinné evidence skutečných majitelů právnických osob. Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti některá z ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, označovaného někdy také jako AML zákon.
13. listopadu 2018
Dne 5. listopadu 2018 se v pražském paláci Žofín opět oceňovaly nejúspěšnější právnické firmy roku 2018. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo Ministerstvo spravedlnosti ČR a záštitu nad galavečerem převzala již tradičně Česká advokátní komora.