Poradna pro obce Svazu měst a obcí České republiky
provozuje KVB advokátní kancelář s.r.o.

Právní konference Svazu měst a obcí České republiky

Ve dnech 6.–8. února 2019 proběhla již tradiční Právní konference Svazu měst a obcí ČR určená pro neprávníky z řad volených představitelů měst a obcí. Konference zkušeným, ale i nově zvoleným starostům a místostarostům bez dřívější zkušenosti s vedením obce přiblížila, jak s právníky jednat, co po nich žádat a na co si dát pozor.

Záštitu nad Právní konferencí v roce 2019 převzal ministr spravedlnosti JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D.

Kdy a kde

6.–8. února 2019

Kongres hotel Jezerka

Seč – Ústupky 278, 538 07 (Pardubický kraj)

PROGRAM SBORNÍK PREZENTACÍ

Aktuální témata

  • Trestněprávní odpovědnost zastupitelů
  • Odpovědnost zastupitelů při vynakládání veřejných prostředků
  • Očekávané změny v legislativě
  • Kamerový systém na území města z hlediska práva
  • Regulace hazardu
  • Chytrá města
  • Developerské projekty na území města
  • Uzavírání pojistných smluv obcemi
  • Možnosti obce při péči o rodinné firmy

Zajímaví hosté

Jan Kněžínek
ministr spravedlnosi
Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce
Petr Mlsna
náměstek ministra vnitra
Hynek Brom
1. místopředseda ÚOHS
Tomáš Gřivna
advokát, vysokoškolský pedagog
Stanislav Kadečka
advokát, vysokoškolský pedagog
Roman Pečenka
advokát, místostarosta obce
Stanislav Servus
advokát, vysokoškolský pedagog
Miroslav Matej
ředitel odboru Financování územních rozpočtů, MF ČR
David Bauer
ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, MF ČR
Martin Richter
ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců, MS ČR
Miloslav Kvapil
cerifikovaný interní auditor ve veřejné správě
Pavel Drahovzal
výkonný ředitel SMO ČR
Roman Flek
prokurista D.A.S.
Miroslav Ondrúš
specialista na pojistné spory
František Málek
advokát
Robert Pergl
advokát, vedoucí pracovní skupiny Czech Smart City Cluster
Jiří Jirkovský
generální ředitel VDT Technology a.s.
Erik Feldman
specialista na kamerové systémy
Petr Stiegler
specialista na GDPR
Tomáš Kadeřábek
ředitel Asociace developerů
Michal Svoboda
odbor Účetnictví a auditu, MF ČR

Účastnické poplatky

Členové SMO ČR nebo úředníci krajských úřadů
6 950 Kč
každá další osoba 5 950 Kč
Nečlenové SMO ČR
8 500 Kč


Účastnické poplatky jsou uvedeny včetně DPH!
Cena ubytování není zahrnuta v účastnickém poplatku!

Generální partner

Další partneři

Počet dotazů v databázi
2649

Aktuality ze SMO

14. května 2019
Smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) musí být časově omezena - Dne 10. 5. 2019 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „ÚOHS“) na svých webových stránkách tiskovou zprávu k aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí ÚOHS týkající se jednacího řízení bez uveřejnění.
10. května 2019
Města a obce potřebují především garanci - Na nedávno proběhlé konferenci Odpady 21 v Olomouci se SMO ČR vyjádřil k aktuální situaci v českém odpadovém hospodářství ústy Pavla Drahovzala, ředitele legislativní a právní sekce. Ten shrnul požadavky na legislativu do tří základních bodů.
01. dubna 2019
Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 15.3.2019 - 31.3.2019
28. března 2019
Ministerstvo vnitra připravilo vzor nové vyhlášky umožňující obcím efektivněji regulovat problémové technoparty

Aktuality z KVB

06. května 2019
Náš právník JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., dlouhodobě, vedle advokacie a své akademické činnosti, působí v Legislativní radě vlády České republiky a též v rozkladových komisích (rozkladové komise Ministerstva spravedlnosti a rozkladové komise České národní banky), a to jako aktivní a viditelný člen všech těchto poradních orgánů.
01. dubna 2019
Stanislav Kadečka, Lukáš Rothanzl a Jan Brož se zúčastnili XIII. ročníku tradiční konference Správní řád v praxi krajských úřadů
20. března 2019
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., advokát a partner naší advokátní kanceláře, byl pozván na konferenci Senátu Parlamentu České republiky pořádanou pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera Ústavně-právním výborem Senátu za odborné spolupráce se Svazem města a obcí ČR a Asociací krajů ČR.
18. března 2019
Stanislav Kadečka přednášel primátorům na zasedání Komory statutárních měst SMO ČR. Advokát a partner naší advokátní kanceláře JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. se ve dne 14. a 15. března 2019 zúčastnil výjezdního zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky.