748

V obci bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici „vedoucího úřadu“. Splňuji jako řadový středoškolský učitel (8 let) a školní metodik prevence (4 roky) podmínku pro tuto funkci stanovenou v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o úřednících územních samosprávných celků? Splňuji podmínku pro tuto funkci stanovenou v § 5 odst. 1 písm. b) daného zákona, když 8 let pracuji jako člen v sociálně-zdravotní komisi, která je zřízena obcí?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík