2184

Obecní úřad jakožto příslušný silniční správní úřad obdržel žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem provádění stavebních prací (výkopu) a uložení inženýrských sítí. Rada obce udělila souhlas. Podle výkresu zamýšlených výkopových prací by měl být výkopovými pracemi dotčen i sjezd z místní komunikace na sousední nemovitost. Měl být tento vlastník účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík