2117

Státní pozemkový úřad obci převedl bezúplatně pozemky. Mezi převáděnými pozemky je jeden, který SPÚ pronajímal, na obec tedy přešla i nájemní smlouva. V této nájemní smlouvě je uvedeno více pozemků. Nyní by obec chtěla dodatkem upravit pronajímatele, předmět nájmu (jen ten jeden pozemek) a platební podmínky. Je nutné vyvěšovat záměr pronájmu, nebo je možné podepsat smlouvu?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík