1973

Obec chce vybraným členům zastupitelstva obce poskytnout mimořádnou odměnu. Musí program navrhovaného zasedání zastupitelstva obce v případě každého člena zastupitelstva o této skutečnosti obsahovat samostatný bod? Musí být mimořádná odměna každému ze zastupitelů schválena samostatným usnesením, nebo je možné mimořádné odměny více zastupitelům schválit jedním usnesením?

Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být v dle zákona:

  • uveden jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce a
  • odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce.

Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla mimořádná odměna poskytnuta.

Závěr, že v případě každého člena zastupitelstva obce, kterému by měla být poskytnuta mimořádná odměna, by rozhodnutí zastupitelstva obce měl předcházet samostatný bod v návrhu připravovaného zasedání zastupitelstva obce a následně by mimořádná odměna měla být schválena samostatným usnesením zastupitelstva obce, považujme za formalistický.

S ohledem na smysl právní úpravy je podle našeho názoru možné postupovat i tak, že pokud má být mimořádná odměna schvalována více členům zastupitelstva, lze tak učinit v rámci jednoho bodu připravovaného zasedání zastupitelstva obce a mimořádné odměny lze schválit jedním usnesením zastupitelstva obce. Důležité ovšem je, aby i v takovém případě byly splněny požadavky kladené zákonem, a byla tak zachována řádná informovanost veřejnosti. Bod na připravovaném programu zasedání zastupitelstva a stejně tak usnesení zastupitelstva obce musí být proto vnitřně strukturované a obsahovat zákonem požadované informace (náležitosti) ke každému z dotčených členů zastupitelstva obce.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík