1906

Pokud je uzavřena nájemní smlouva na byt, ve které je uvedeno mimo jiné: Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ….. do...... s možností opětovného prodloužení v případě řádného plnění sjednaných podmínek této smlouvy. a pronajímatel je nespokojen se způsobem užívání bytu (není větrán, je zakouřen, šiří se plíseň), má právo nájem neprodloužit, i když nemá v ruce žádné písemné upozornění nájemníka a chce tak učinit jen na základě provedené osobní prohlídky bytu, na které se s nájemcem řádně dohodl? Musí dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu a má nějakou povinnost ohledně náhradního ubytování?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík