1649

Obec uzavřela smlouvu o dílo na rekonstrukci objektu v majetku obce, jejíž součástí byla smluvní pokuta. Termín odevzdání nebyl dodržen, stalo se tak ale z objektivních důvodů (po provedení průzkumu se objevily závažné závady stávající budovy), zhotovitel však nenavrhl dodatek ke smlouvě, který by prodloužil termín odevzdání. Kdo rozhodne o neuplatnění smluvní pokuty?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík