KVB advokátní kancelář s.r.o.

Zkušenosti z praxe AK KVB

18. března 2021

Ministerstvo zdravotnictví svým mimořádným opatřením rozšířilo povinnost provádění testů u zaměstnanců i na veřejné zaměstnavatele, kterými jsou mj. obce. Povinnost se vztahuje na zaměstnavatele, kteří zaměstnávají alespoň 50 osob.

Zobrazit více ...

04. března 2021

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 29. října 2020, č. j. 9 As 173/2020-32, navázal na nález Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17, v němž zrušil ustanovení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o střetu zájmů, a to uplynutím dne 31. 12. 2020.

Zobrazit více ...

15. února 2021

Na stránkách epravo.cz v sekci články je k dispozici další příspěvek Mgr. Tomáše Hrstky k zadávání veřejných zakázek s názvem „Jak je to s nepřípustným přenášením odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek".

Zobrazit více ...

Aktuality ze SMO ČR

19. března 2021

XVIII. sněm se bude nově konat v novém termínu 21.- 22.10.2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Rozhodla tak Rada Svazu vzhledem k aktuální epidemické situaci.

Zobrazit více ...

02. března 2021

Záznam závěrečné konference projektu CSS. Dne 25. února od 9:00 hodin probíhala závěrečná konference projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce", známý jako Centra společných služeb (CSS).

Zobrazit více ...

16. února 2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021. Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

Zobrazit více ...