1419

Město chce uzavřít pojistné smlouvy, kdy pojištěným subjektem by byli zaměstnanci Městského úřadu (se souhlasem zaměstnanců), a to na škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, přičemž pojistné by hradil za zaměstnance zaměstnavatel (město). Nebylo by takové uzavření pojistné smlouvy v rozporu s ustanovením § 250 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a s povinností obce řádně hospodařit?

Pro zobrazení odpovědi se prosím přihlašte. Pokud nemáte přihlašovací údaje, registrujte se.
Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík