1072

Při vzniku pracovního poměru, kdy je zaměstnanec zařazen v obecním úřadu, uzavírá pracovní smlouvu se zaměstnancem „obec“ nebo „obecní úřad“?

Obecní úřad je pouhým orgánem obce bez právní osobnosti, z čehož vyplývá, že smlouva se uzavírá mezi zaměstnancem a obcí coby zaměstnavatelem.

Dotčená ustanovení právních předpisů

K tomuto dotazu se váže 1 ustanovení právních předpisů.

Chmelík

JUDr. Václav Chmelík
advokát
KVB advokátní kancelář s.r.o.

Děkuji za Váš dotaz. Pokud budete potřebovat komplexní právní služby, neváhejte se na mě obrátit.

Chmelík